Saturday, December 10, 2022
Google search engine
Home Blog Page 2

អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…

~

~

អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…

~

~

អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…

~

~

អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…

~

~

~

~

អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…

~

~

អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…អីយ៉ា លីម តិចម៉េង បានជួបលោកយាយម្នាក់ ឃើញសកម្មភាពបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗ ខំមិន ថា…

~

~

~

~

ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…

~

~

ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…

~

~

ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…

~

ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…

~

~

ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…ពូចក់ ប្រកាស​ពោះម៉ាយ​ជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀង​លា​ក.ម្ម​ឲ្យ​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ​គ្មាន​ទៀត​ទេ​ពាក្យ…

~

~

~

~

ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…

~

~

ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…

~

~

ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…

~

~

ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…

~

~

ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…

~

~

ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…ច្បាស់ហើយ! រឿង​ស្នេហា ​ថុល សុភិទិ ថា មេម៉ាយ​ក៏​ស្រី ខណៈ​ពេជ្រ សូលីកា ចង់​មាន​ថ្មី តែ​ខ្លា.ច…

~

~

ស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀត

~

~

ស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀតស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀតស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀតស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀត

~

~

ស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀតស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀតស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀត

~

~

ស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀតស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀតស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀត

~

~

~

ស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀតស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀតស្ងាត់ៗ អាម៉ី និងគូដណ្តឹង ដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅទឹកដីអង្គរ បានជួប អាយដល ខេមរៈ សិរីមន្ត ទៀត

~

~

~

~

ទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការ

~

~

ទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការ

~

~

ទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការ

~

~

~

~

ទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការ

~

~

ទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការទេព បូព្រឹក្ស ៖ត្រូវបុរសម្នាក់វា.យប្រ.ហារឿងពពោះ​មុន​រៀបការ

~

~

~

~

វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…

~

~

វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…

~

~

វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…

~

~

វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…

~

~

~

~

វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…វណ្ណដា ដាក់​១​បទ​នេះ, G-Devithអត់ខ្វល់ ហើយ​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​កុំ​ឲ្យ​ឆេ.វឆាវ រង់ចាំ…

~

~

~

~

ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…

~

~

ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…

~

~

ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…

~

~

~

~

ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…

~

~

ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…ស្អាតណាស់ ! ហុិន ចាន់នីរ័ត្ន ពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែន ជាមួយនិងការលេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះ…

~

~

~

~

~

ឃើញ សឿ សុធារ៉ា ក្នុងសភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យ សាពូន មីដាដា រៀបរាប់ថា..

~

~

~

ឃើញ សឿ សុធារ៉ា ក្នុងសភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យ សាពូន មីដាដា រៀបរាប់ថា..ឃើញ សឿ សុធារ៉ា ក្នុងសភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យ សាពូន មីដាដា រៀបរាប់ថា..ឃើញ សឿ សុធារ៉ា ក្នុងសភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យ សាពូន មីដាដា រៀបរាប់ថា..

~

~

ឃើញ សឿ សុធារ៉ា ក្នុងសភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យ សាពូន មីដាដា រៀបរាប់ថា..ឃើញ សឿ សុធារ៉ា ក្នុងសភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យ សាពូន មីដាដា រៀបរាប់ថា..ឃើញ សឿ សុធារ៉ា ក្នុងសភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យ សាពូន មីដាដា រៀបរាប់ថា..

~

~

ឃើញ សឿ សុធារ៉ា ក្នុងសភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យ សាពូន មីដាដា រៀបរាប់ថា..ឃើញ សឿ សុធារ៉ា ក្នុងសភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យ សាពូន មីដាដា រៀបរាប់ថា..ឃើញ សឿ សុធារ៉ា ក្នុងសភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យ សាពូន មីដាដា រៀបរាប់ថា..

~

~

~

~

~

កុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ា

~

~

កុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ាកុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ាកុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ា

~

~

~

កុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ាកុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ាកុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ា

~

~

កុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ាកុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ាកុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ាកុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ា

~

~

កុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ាកុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ាកុរណា ពេជ្រ ថេរ៉ាយុ ពុំងា សាសា ទីណា អារីយ៉ា ណបញ្ញា បានរួមគ្នាប្រមូលទឹកប្រាក់ ចូលបុណ្យម្តាយ សុធារ៉ា

~

~

~

~

រវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្រ

រវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្រ

រវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្រ

រវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្រ

រវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្ររវល់​ការងារ​សិល្បៈ​ពិតមែន តែ​ តន់ ចន្ទសីម៉ា តស៊ូ​រហូត​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្រ

Fan Clubទេព បូព្រឹក្ស ចេញ​មុខ​កា.រពារ​G-Devith ដោយ​ថា អ្នក​ខ្លះ​ឃើញ ​Concert គេ​បាន​ជោគជ័យ…

~

~

Fan Clubទេព បូព្រឹក្ស ចេញ​មុខ​កា.រពារ​G-Devith ដោយ​ថា អ្នក​ខ្លះ​ឃើញ ​Concert គេ​បាន​ជោគជ័យ…Fan Clubទេព បូព្រឹក្ស ចេញ​មុខ​កា.រពារ​G-Devith ដោយ​ថា អ្នក​ខ្លះ​ឃើញ ​Concert គេ​បាន​ជោគជ័យ…Fan Clubទេព បូព្រឹក្ស ចេញ​មុខ​កា.រពារ​G-Devith ដោយ​ថា អ្នក​ខ្លះ​ឃើញ ​Concert គេ​បាន​ជោគជ័យ…

~

~

Fan Clubទេព បូព្រឹក្ស ចេញ​មុខ​កា.រពារ​G-Devith ដោយ​ថា អ្នក​ខ្លះ​ឃើញ ​Concert គេ​បាន​ជោគជ័យ…Fan Clubទេព បូព្រឹក្ស ចេញ​មុខ​កា.រពារ​G-Devith ដោយ​ថា អ្នក​ខ្លះ​ឃើញ ​Concert គេ​បាន​ជោគជ័យ…Fan Clubទេព បូព្រឹក្ស ចេញ​មុខ​កា.រពារ​G-Devith ដោយ​ថា អ្នក​ខ្លះ​ឃើញ ​Concert គេ​បាន​ជោគជ័យ…

~

~

~

~

Fan Clubទេព បូព្រឹក្ស ចេញ​មុខ​កា.រពារ​G-Devith ដោយ​ថា អ្នក​ខ្លះ​ឃើញ ​Concert គេ​បាន​ជោគជ័យ…Fan Clubទេព បូព្រឹក្ស ចេញ​មុខ​កា.រពារ​G-Devith ដោយ​ថា អ្នក​ខ្លះ​ឃើញ ​Concert គេ​បាន​ជោគជ័យ…Fan Clubទេព បូព្រឹក្ស ចេញ​មុខ​កា.រពារ​G-Devith ដោយ​ថា អ្នក​ខ្លះ​ឃើញ ​Concert គេ​បាន​ជោគជ័យ…

~

~

~

~

~

Update បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូ

~

~

Update បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូUpdate បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូUpdate បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូUpdate បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូ

~

~

~

Update បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូUpdate បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូUpdate បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូ

~

~

~

Update បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូUpdate បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូUpdate បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូUpdate បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូ

~

~

~

Update បន្ទាន់ ទីក្រុង សេអ៊ុល មានវីដេអូ

~

~

~

~

ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…

~

~

ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…

~

~

ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…

~

~

ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…

~

~

~

~

ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…ពូ​ចក់​ទម្លា.យ​ការពិត​រឿង​ភរិយា​ប្រើ​13 Pro Max​ធ្វើឲ្យ​បែ,,ក​ចិញ្ចើម ទ្រីង ផល្លា​តប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា…

~

~

~

សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…

~

~

សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…

~

~

សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…

~

~

សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…

~

~

សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…សឿ សុធា​រ៉ា ម្ដាយ​ទទួល​មរ.ណភាព​ អត់​លុយ​ធ្វើ​បុណ្យ, ខេមរៈ សិរីមន្ត អាណិ.ត សម្រេច​ជូន​ថវិកា​​ហូតដល់…

~

~

~

~

ក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថា

~

~

ក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថាក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថាក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថា

~

~

ក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថាក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថាក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថា

~

~

~

~

ក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថាក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថាក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថា

~

~

ក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថាក្រោយឃើញរឿងពូ ចក់ កើតឡើងដដែលៗពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត អោយពានមួយទៅកាន់លោកចក់​ ថា

~

~

~

ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…

~

~

ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…

~

~

ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…

~

~

~

~

ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…

~

~

ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…ទីបំផុត! សាពូន មីដាដា បានមកដល់រោងបុណ្យហើយ ថែមទាំងពោលពាក្យបែបព្រះធម៏យ៉ាងខ្លីថា…

~

~

~

~

ទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះ (មានវីដេអូ)

~

~

ទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះ

~

~

ទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះ

~

~

~

ទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះទីក្រុង សេអ៊ុលពេលនេះ

~

~

~

~

អតីតសង្សារទី១នាយចឺម៖អូនម៉ី ជិតក្លាយជាប្អូនថ្លៃនី រតនា

~

~

ភ្នំពេញ៖ស្រីស្រស់អៀ ម៉េងលិ ហៅអូនម៉ី បានផ្ដាច់ស្នេហ៍កូនមន្រ្ដីធំនៅខេត្តកោះកុងជានិស្សិត​បញ្ចប់ការសិក្សារ​មកពីឥណ្ឌា ដោយនាងថែមទាំងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបុរស​នោះរឿង​បោក​ប្រាស់លុយនាង​ទៀតផងទើប​ធ្វើ​ឲ្យទំនាក់ទំនងពួកគេប្រែពីជា​សង្សារក្លាយទៅជាមើល​មុខគ្នាលែងចំ។ប៉ុន្ដែដូចពា​ក្យគេថា”ធ្វើស្រែទាន់ក្ដៅដី យក​សង្សារថ្មីទាន់ក្ដៅចិត្ត”នោះមិន​ខុស​នោះទេ ព្រោះអូនម៉ី បា​នភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីភ្លាមៗជាមួយបុរសក្មេងរូប​សង្ហាររាង​ខ្ពស់​​ស្រឡះ​ម្នាក់​ដែល​ជាមន្រ្ដីប៉ូលីសពាក់ស័ក្ក៣ នៅជូរកងអង្គរក្សទៀតផង។អូនម៉ី ថែមទាំងអះអាងថា​ក្ដី​ស្រ​លាញ់ពិត​ប្រាកដមិន​ត្រូវ​ការលុយនោះទេ នាងសូមត្រឹមតែភាពស្មោះត្រង់គឺគ្រប់​គ្រាន់ហើយ​។ការថ្លែង​បែបនេះ​របស់​នាង​ម៉េងលិ ធ្វើឲ្យផ្ទុះការិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រោះមនុស្ស​ភាគ​ច្រើននៅតែយល់​ថាភាព​ស្មោះ​ត្រង់​តែ​មួយផ្នែក បើគ្មានលុយទេក៍​មិនអាចការពារ​ស្នេហា​ចំពោះស្រីស្អាតបានដែរ។

~

~

អ្វីដែលគូរឲ្យកត់សម្គាល់នោះក្រោយអូនម៉ី កៀកកើយសង្សារថ្មីជាសារធារណៈ​នោះ​មាន​ព័តមានថាប្រុសស្នេហ៍​ថ្មីរបស់អតីតសង្សារនាយចឺម រូបនេះគឺជាប្អូនថ្លៃតារាចម្រៀងនី ម៉ាប់ ហៅ រតនា ។ប្រភពនោះបានឲ្យដឹងថា​សង្សា​រ​​នាងម៉េងលិ ជាប្អូនបង្កើតរបស់ភរិយា​លោក​រតនា ហេតុនេះហើយមិនយូទេអូនម៉ី នឹងក្លាយ​ទៅជាប្អូនថ្លៃ​របស់​លោក​នី ម៉ាប់ (នី រតនា )ជាមិន​ខាន។

~

~

អ្នកយកព័តមានយើងមិនទាន់អាចទាក់ទងបានតាមទូរស័ព្ទទៅអូនម៉ី និងលោកនី ម៉ាប់ បានទេកាលពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី២៧ តុលា ។ប៉ុន្ដែការការរកបានម្ចាស់ចិត្តថ្មីរបស់អូនម៉ី នាពេល​នេះ​​ធ្វើឲ្យបុរសមិន​តិច​ទេ​ដែលចង់ចូល​ខ្លួន​ទៅ​​ស្អំរបួសបេះដូងនាង​ស្រីស្អាតនោះប្រាកដ​ជា​ថយ​វិញជាមិនខាន ខណៈដែលថ្មីៗ​នេះ​នាយចឺម បានច្រៀង​លួង​លោមអូនម៉ី បទ”ជំងឺនឹកគេ”​ដែល​ហាក់ចង់​ងាកទៅរក​ត្រូវរ៉ូវគ្នាជា​មួយនាងម៉េងលិ វិញ តែពេលនេះអូនម៉ី មានអង្គរក្សការ​ពារ​បេះដូងហើយ។

~

~

គូររំលឹកថាអូនម៉ី បានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនាយចឺម កាលពីឆ្នាំ២០១៧ តែបានចែកផ្លូវ​គ្នា​វិញ​ហើយទាំងសង​ខាងរក​បានសង្សារថ្មីភ្លាមៗតែម្ដង។តែពេលនេះអូនម៉ី និងនាយចឺម នៅតែ​រាប់អានគ្នាជាធម្មតា ហើយមុនស្និតស្នេហ៍ប្អូន​ថ្លៃនី រតនា នេះនាងម៉េងលិ បានស្នើរសុំ​ឲ្យអ្នក​សារព័តមានទាំងឡាយសូមបញ្ឈប់ការភ្ជាប់​ឈ្មោះនាងជាមួយ​នាយ​ចឺម ទៀតទៅព្រោះ​នាំ​ឲ្យ​ប៉ៈទង្គិចដល់អារម្មណ៍គូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នាង។ដោយឡែកនាយចឺម វិញបានប្រាប់​អ្នកយក​ព័ត​មានយើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានាយគ្មាន​បំណងវិលទៅផ្សះផ្សារស្នេហ៍ជាមួយ​អតីតសង្សាររូបនេះ​ទេ តែ​កាយ​វិការនាយនិងអូនម៉ី ស្និតស្នាលគ្នាវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺគ្រាន់តែជួបគ្នា​ដោយចៃដន្យ​ប៉ុ​ណ្ណោះ​៕

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

សុខ ស្រីនាង ប្ដូរថ្មីធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើល

~

~

~

ភ្នំពេញ៖សុខ ស្រីនាង មានការប្រែប្រួលកាន់តែខ្លាំងនារយៈពេលចុងក្រោយនេះ​ព្រោះនាងមិន​សម្រុកប្រឹងតែ​ធ្វើការងារសិល្បៈទាំងចម្រៀងនិងថតភាពយន្ដដូចមុនឡើយ ប៉ុន្ដែនាងប្ដូរថ្មី​នោះ​​​​​គឺ​ច្រៀងផងដើរលេង​ផងដើ​ម្បី​ឲ្យជីវិតមានន័យគឺដូចគ្នាទៅនិងនាងរ៉េត ស៊ូហ្សាណា ដែរ​។ថ្មីៗ​នេះដែរគេឃើញស្រីនាង បានទៅដើរលេងនៅ​ប្រទេសសាំង​ហ្គាពួរ បន្ទាប់ពីនាងបាន​ទៅ​កម្សាន្ដនៅប្រទេសបារាំងកាលពីចុងខែសីហា យ៉ាងរីករាយនោះ។ប៉ុន្ដែអ្វីដែលគូរឲ្យកត់​សម្គា​ល់​​នោះស្រីនាង លេងស្ទីលដដែលៗនោះគឺមិនហ៊ានបង្ហាញអ្នកពិសេស​រួមដំណើរ​ជាមួយ​ឡើ​យ ខណៈដែលតារាល្បីៗផ្សេងៗទៀត ពួកគេច្រើនតែនាំគូស្នេហ៍ទៅកៀកកើយគ្នា​នៅបរទេស​ជា​ជាងក្នុងស្រុក។

~

~

សូមបញ្ជាក់ថាសុខ ស្រីនាង បានទុកជីវិតជាអ្នកមេម៉ាយគ្មានកូន១គ្រាប់ជាប់​ខ្លួនរយៈ​ពេ​លជិត១២ឆ្នាំមកហើយ ក្រោយនាងបានលែងលះគ្នាជាមួយអតីតប្ដីលោកស៊ី សុវត្ថិ កាលពី​ឆ្នាំ​២០១០ ។ជាង១ទសវត្សន៍មកនេះស្រីនាង បានជ្រើសផ្លូវជាតារាដែលលាក់គូស្នេហ៍​ថ្មីបាន​ជិតល្អ ពោលគឺនាងមិនដែលហ៊ានបណ្ដើរគូស្នេហ៍ជាចំងហម្ដង​ណាឡើយ។យ៉ាងណាគេជឿរ​ថា​មេ​ម៉ាយរូបស្អាតដូចស្រីនាង ប្រាកដជាមិនទុកបេះដូងឲ្យនៅទំនេរនោះទេ​គ្រាន់​តែនាង​មិន​ចង់​កៀកកើយម្ចាស់ចិត្តជាសាធារណៈប៉ុណ្ណោះ។

~

~

គូរកត់សម្គាល់ថាសុខ ស្រីនាង ក្រោយចេញពីសាន់ដេចូលហង្សមាសនាងត្រូវបាន​ថៅ​កែលើកស្ទួយជាបន្ដ​បន្ទា​ប់​ដូចជាឲ្យធ្វើជាតួឯករឿងភាគ”រាជនីយភូមិគ្រិះ” និងភាពយន្ដខ្នាតធំ​មិន​ទាន់​ដាក់បញ្ចាំងរឿង”ខ្ញុំមាន​ញាណ​លើ​ស”។កាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកមេ​ម៉ាយរូបនេះរឹតតែ​សប្បាយ​ចិត្ត​ថែម​ទៀតនោះស្រីនាង ទទួលបានតំណែងធំជាគណៈ​កម្មាការCambodian Idol Junior រដូវ​កាល​ទី១ ទៀតផង ប៉ុន្ដែនៅមិនទាន់ដឹងថានៅរដូវកាលទី២ស្រីនាង នៅតែ​បង្ហាញ​មុខដ​ដែល ឬត្រូវថៅកែឲ្យតំណែងថែមទៀតនោះទេ ព្រោះរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេឃើញ​ហង្ស​មាស​មានការផ្លាស់ប្ដូរJudge និងCoach ច្រើន។

~

~

មហាជនរងចាំមើលថាក្នុងចំណោមអ្នកមេម៉ាយទាំង៣ដួងជ្រកនៅទ្រនុំតែមួយគឺសុខ ស្រី​នាង ,ពេជ្រ សោភា និងពេជ្រ សូលីកា តើម្នាក់ណាទៅនឹងរៀបការប្ដីមុនគេ?

~

~

~

~

ព,ពោះ​កូន​ដំបូង ​ទេព បូព្រឹក្ស មិន​ទាន់​សុំា​នឹង​ពាក្យ​មួយ​នេះ ក៏​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ថា…

~

~

~

ព,ពោះ​កូន​ដំបូង ​ទេព បូព្រឹក្ស មិន​ទាន់​សុំា​នឹង​ពាក្យ​មួយ​នេះ ក៏​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ថា…ព,ពោះ​កូន​ដំបូង ​ទេព បូព្រឹក្ស មិន​ទាន់​សុំា​នឹង​ពាក្យ​មួយ​នេះ ក៏​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ថា…ព,ពោះ​កូន​ដំបូង ​ទេព បូព្រឹក្ស មិន​ទាន់​សុំា​នឹង​ពាក្យ​មួយ​នេះ ក៏​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ថា…

~

~

ព,ពោះ​កូន​ដំបូង ​ទេព បូព្រឹក្ស មិន​ទាន់​សុំា​នឹង​ពាក្យ​មួយ​នេះ ក៏​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ថា…ព,ពោះ​កូន​ដំបូង ​ទេព បូព្រឹក្ស មិន​ទាន់​សុំា​នឹង​ពាក្យ​មួយ​នេះ ក៏​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ថា…ព,ពោះ​កូន​ដំបូង ​ទេព បូព្រឹក្ស មិន​ទាន់​សុំា​នឹង​ពាក្យ​មួយ​នេះ ក៏​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ថា…

~

~

ព,ពោះ​កូន​ដំបូង ​ទេព បូព្រឹក្ស មិន​ទាន់​សុំា​នឹង​ពាក្យ​មួយ​នេះ ក៏​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ថា…ព,ពោះ​កូន​ដំបូង ​ទេព បូព្រឹក្ស មិន​ទាន់​សុំា​នឹង​ពាក្យ​មួយ​នេះ ក៏​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ថា…ព,ពោះ​កូន​ដំបូង ​ទេព បូព្រឹក្ស មិន​ទាន់​សុំា​នឹង​ពាក្យ​មួយ​នេះ ក៏​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ថា…

~

~

~

~

~

~

ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​

~

~

~

ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​

~

~

~

ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​

~

ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​

~

ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​ការពិតបែបនេះទេ! មិត្តប្រុស​ ម៉េងលិ​ ត្រូវជាប្អូនប្រុស​ ភរិយា​ នី រតនា​ ?​​​

~

~

~

~

កែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នា

~

~

កែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នា

~

~

កែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នា

~

~

កែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នា

~

~

~

~

កែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នាកែវនិមល-បូព្រឹក្ស ៖តៀមសម្រាលកូ.នព្រមគ្នា

~

~

~

~

ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…

~

~

~

ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…

~

~

~

ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…

~

~

~

~

ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…

~

~

ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…ឈិន មុន្នីនាថ ជូនដំណើរ យាយយ៉យ ឡើងយន្តហោះ ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ មើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយ រួចជូនពថា…

~

~

~

ពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថា

~

~

ពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថា

~

~

ពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថា

~

~

~

~

ពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថា

~

~

ពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាពូ ចក់ ដេរ ៥ថ្នេរអមជាមួយសារសោ.កស្តា.យទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថា

~

~

~

~

ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!

~

~

ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!

~

~

ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!

~

~

ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!

~

~

~

~

~

ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី្ឍ ៖ដើ.មទ្រូ.ងទំហ៊ុំ៣៦ ពិតជាស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំងណាស់!

~

~

~

~

ទីបំផុត អ្នកលក់លៀសហាល អភិជន សម្រេចចុះកុងត្រា ឲ្យផលិតកម្មនេះបាត់ រយៈពេលរហូតដល់ទៅ…

~

~

ទីបំផុត អ្នកលក់លៀសហាល អភិជន សម្រេចចុះកុងត្រា ឲ្យផលិតកម្មនេះបាត់ រយៈពេលរហូតដល់ទៅ…ទីបំផុត អ្នកលក់លៀសហាល អភិជន សម្រេចចុះកុងត្រា ឲ្យផលិតកម្មនេះបាត់ រយៈពេលរហូតដល់ទៅ…ទីបំផុត អ្នកលក់លៀសហាល អភិជន សម្រេចចុះកុងត្រា ឲ្យផលិតកម្មនេះបាត់ រយៈពេលរហូតដល់ទៅ…

~

~

ទីបំផុត អ្នកលក់លៀសហាល អភិជន សម្រេចចុះកុងត្រា ឲ្យផលិតកម្មនេះបាត់ រយៈពេលរហូតដល់ទៅ…ទីបំផុត អ្នកលក់លៀសហាល អភិជន សម្រេចចុះកុងត្រា ឲ្យផលិតកម្មនេះបាត់ រយៈពេលរហូតដល់ទៅ…ទីបំផុត អ្នកលក់លៀសហាល អភិជន សម្រេចចុះកុងត្រា ឲ្យផលិតកម្មនេះបាត់ រយៈពេលរហូតដល់ទៅ…

~

~

~

~

ទីបំផុត អ្នកលក់លៀសហាល អភិជន សម្រេចចុះកុងត្រា ឲ្យផលិតកម្មនេះបាត់ រយៈពេលរហូតដល់ទៅ…ទីបំផុត អ្នកលក់លៀសហាល អភិជន សម្រេចចុះកុងត្រា ឲ្យផលិតកម្មនេះបាត់ រយៈពេលរហូតដល់ទៅ…ទីបំផុត អ្នកលក់លៀសហាល អភិជន សម្រេចចុះកុងត្រា ឲ្យផលិតកម្មនេះបាត់ រយៈពេលរហូតដល់ទៅ…

~

~

~

~

ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់

~

~

ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់

~

~

~

ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់

~

~

ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់

~

~

~

ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់ហ្វេនៗ ភ្ញាក់ព្រឺត ក្រោយឃើញ តិចម៉េង តែងខ្លួន និងធ្វើសក់បែបនេះ សង្ហាញា.ក់សា.ច់

~

~

~

ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…

~

~

ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…

~

~

~

ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…

~

~

~

~

ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…

~

~

ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…ក្រោយបទនេះទទួលបានអ្នកទស្សនា100លានដង, តារាចម្រៀង វណ្ណដា ពោល​ពាក្យ​នេះ​លើក​ដំបូង​ថា…

~

~

~

~

ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់

~

~

~

ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់

~

~

~

ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់

~

~

~

~

ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់ខេម មកលេង USA មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ អ្នកលក់លៀសហាល ជំនួសដំណែងបានបាត់

~

~

~

~

~

តើស្រីស្អាតសុខ ពិសី អន់ចិត្តអ្នកណា?

~

~

ភ្នំពេញ៖សុខ ពិសី បានជ្រើសផ្លូវ”ខ្ជិលបកស្រាយ” ដោយនាងថាឲ្យអ្នកណាចង់និយាយ​អីតាម​ចិត្ត​ចុះ ព្រោះ​នាងចាត់ទុកថាបើគេល្អជាងនាង គេមិនយកពេលវេលារបស់គេមកចេះ​ដឹងរឿង​នាងឡើយ។យ៉ាងណាពិសី មិនបញ្ជាក់ថាតើនាងអាកអន់ចិត្តអ្នកណាដែលពូកែ​និយាយរឿង​នាង​​​នោះឲ្យចំឈ្មោះនិងជារឿង​អ្វីឲ្យប្រា​កដ​នោះទេ ខណៈដែលអ្នកសារព័ត​មានទាំងឡាយ​វិញពិសី ក៍ធ្លាប់ចង់ស្នើរ​សុំ​ឲ្យនាងបកស្រាយរឿងស្នេហា​ជា​មួយលោកឡាយ សុខចំរើន ដែល​ជាថៅកែសាន់ដេរយៈ​ពេលជាង១០ឆ្នាំមកហើយនោះដែរ ប៉ុន្ដែកន្លងមក​តារា​សាច់សខ្ចីដូច​បណ្ដូ​លចេកឬគេហៅ​ថា​ជារាជនីយសម្រស់រូបនេះមិនដែលហ៊ានលាត​ត្រដាងរឿងស្នេហា​នោះ​ទេ តែបែជាឥឡូវនាងជាចូលTeam “ខ្ជិលបកស្រាយ”ទៅវិញ។

~

~

សូមបញ្ជាក់ថាសុខ ពិសី នៅតែជាតួឯករបស់សាន់ដេបើទោះជានាង​បាត់ដៃគូសំខាន់​លោកខែម ប៊ុនថៃ ក្ដី ប៉ុន្ដែការងាកទៅចាប់ដៃលោកឆាយ ចាន់ឆោម ហៅឆាយ វីរៈយុទ្ធ ,ខាន់ ជេមស៍ និងសិស្សប្អូននាយចឺម ជា​ដើមធ្វើឲ្យពិសី មិនធ្លាក់ចុះឡើយ។តារាស្រីដែលមានរូប​សម្រ​ស់​ស្រស់​​សោភា រូបនេះជាមុខសញ្ញា​នៃការ​តាម​ប្រម៉ាញ់ស្នេហ៍​ពីសំណាក់មន្រ្ដីធំៗ​មួយ​ចំនួន តែ​ខ្លះ​បាន​ដកថយវិញក្រោយលេចឭថាពិសី ជិតក្លាយទៅជា​ថៅ​កែស្រីសាន់ដេ​។ប៉ុន្ដែ​តាមព័ត​មាន​ថាកូន​លោកឧកញ៉ាមហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលរកស៊ីផ្នែកសណ្ឋាគារនិងលក់សាំង នៅតែចិញ្ចឹម​ចិត្ត​ស្នេហ៍ពិសី ដដែលដោយមិនក្វល់ព័តមានថានាងមានម្ចាស់ចិត្ត​ទៅហើយ​នោះទេ។ចំ​ណែ​ក​​ការតាំងចិត្តរបស់ពិសី នាពេលនេះថានាងស្ថិតក្នុងក្រុមTeam ខ្ជិលបក​ស្រា​យ​នោះកាន់តែធ្វើ​ឲ្យទស្សនិកជន​និងអ្នកចូលចិត្តតាមដានរឿង​ស្នេហារបស់នាង​ថាពិសី ចូល​ចិត្តសាងស្នេហ៍​ក្នុងភាព​អាថ័កំបាំងតទៅទៀត​​ជាមិនខាន។

~

~

ក្រៅពីសុខ ពិសី តារាស្រីស្អាតដែលសាងស្នេហ៍ដោយលាក់មុខគូស្នេហ៍នៅឆ្នាំ២០២២ នេះមានដូចជានាងតន់ ច័ន្ទសីម៉ា,រ៉េត ស៊ូហ្សាណា,វី ឌីណែត ,មាន សូនីតា និងអ៊ីវ៉ា ជាដើម​។ក្រុមFan របស់ពិសី មួយចំនួនយល់ថាការ​តារាសាន់ដេចូលក្នុងក្រុមខ្ជិល​បកស្រាយបែប​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យប្រុសៗជាច្រើននៅតែជ្រួលជ្រើម​ស្នេហ៍នាងតទៅទៀត​ជា​មិន​ខាន ដែលពេលនោះ​លោក​​ចំរើន ចូលចិត្តពន្យាពេលសារភាពនិង​បកស្រាយនោះ​នឹងមានគូប្រជែង​ស្នេ​ហ៍ច្រើន​ទ្វេដង៕

~

~

~

~

~

~

~

ម៉ូលីកា ត្រឹមតែ២ខែសោះ ទិញឡាន៤គ្រឿង ចាយ​អស់​ជាង១លានដុល្លារ!!

~

~

ភ្នំពេញ៖អតីតតារាចម្រៀងRock និងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកំពូលតារាOnline ម្នាក់នាពេល​បច្ចុ​ប្បន្ននោះ​កាល​ពីព្រឹកថ្ងៃទី២៥ តុលា នាងបានទិញរថយន្ដទំនើបម៉ាកMercedes ព័ណខ្មៅ​១​គ្រឿងថែមទៀតហើយត្រូវ​ឡាន​ខាង​ក្រុមហ៊ុនដឹកយកទៅឲ្យនាងដល់ផ្ទះវីឡារនៅបុរីវារីណា សង្កាត់​ក្រាំង​​​ធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ តាំង​ពីម៉ោង ៤,១៥នាទីព្រឹក។

~

~

អ្នកយកព័តមានយើងបានសាកសួរម៉ូលីកា តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃរសៀលថ្ងៃទី២៥ តុលា តែនាងមិន​ប្រាប់ពីតម្លៃ​រថយន្ដនោះទេ ដោយគ្រាន់តែបង្ហើបយ៉ាងខ្លីថាMercedes ជាប្រ​ភេទ​រថ​យន្ដ១ដែលនាងស្រលាញ់ក្នុង​ចំណោម​ឡានក្នុងក្ដីស្រម៉ៃរបស់នាង។ប៉ុន្ដែតាមតារាដែលនិយមជិះរថយន្ដប្រភេទMer​ce​des នោះបង្ហើបឲ្យដឹងថា​រថយន្ដ​របស់ម៉ូលីកា ដែលនាងទើបបញ្ជារ​ទិញ​​នោះ​​មានតម្លៃជិត១៦ម៉ឺនដុល្លារឯណ្ណោះ។

~

~

សូមបញ្ជាក់ថាត្រឹមតែរយៈពេល២ខែចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះដែលម៉ូលីកា បានទិញ​រថ​យន្ដទំនើបដល់​ទៅ​៤​គ្រឿង​ក្នុងពេលកៀកៗគ្នាក្នុងនោះកាលពីចុងខែកញ្ញា នាងបានទិញ​រថ​យ​ន្ដ​ទំនើបម៉ាកEscalade ព័ណខ្មៅ១​គ្រឿង​តម្លៃជិតកន្លះលានដុល្លារ,ហើយនៅខែតុលា នាង​បានទិញរថយន្ដទំនើបដល់ទៅ៣គ្រឿងម៉ាកខុសៗគ្នា ក្នុងនោះគឺមានរថយន្ដម៉ាកFerrari-488GTB ព័ណក្រហមតម្លៃ៣៥ម៉ឺនដុល្លារ,រថយន្ដម៉ាកBMW តម្លៃ៨ម៉ឺនដុល្លារ និងរថយន្ដចុង​ក្រោយម៉ាកMercedes ព័ណខ្មៅថ្លៃជិត១៦ម៉ឺនដុល្លារនេះ ដែលគ្រាន់តែសរុបពី​តម្លៃរថយន្ដ​ខា​ង​លើនេះនាងចំណាយដល់ទៅខ្ទង់ជាង១លាន​ដុល្លារទៅហើយ។ដោយឡែកសម្រាប់​រថយន្ដ​ដែលម៉ូលីកា និង​ស្វាមីនាងលោកហុង មានុណ ជិះជាប្រចាំពីមុនទិញ​រថយន្ដទាំង​៤​គ្រឿ​​ង​នោះ​មានដូចជាម៉ាកFord Raptor ,Jaguar និងRange Rover ជាដើម។

~

~

តាមរយៈការចំណាយលុយលេងម៉ូដរថយន្ដខាងលើនេះបញ្ជាក់ថាម៉ូលីកា ស្ថិតនៅលំ​ដាប់ជូរមុខគេ​ក្នុងការជិះ​រថយន្ដប្រណិតដែលមានតម្លៃខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ខណៈដែល​រយៈ​ពេលចុងក្រោយនេះ​ទស្សនិកជន​សង្កេត​ឃើញថាអ្នកលក់Online ល្បីៗមួយចំនួនហាក់ស្ងប់​ស្ងា​ត់សកម្មភាពទៅវិញ ពោលគឺមានតែម៉ូលីកា ដែល​មាន​សកម្មភាពលេចធ្លោជាងគេទាំងការ​លេងម៉ូដរថយន្ដនិងសកម្មភាពសប្បុរសធ័ម​របស់នាងជាបន្ដបន្ទាប់តាំង​ពីមុនផ្ទុះកូវីដរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

~

~

គូរកត់សម្គាល់ថាម៉ូលីកា ក្រោយផ្អាកពីអាជីពចម្រៀងមួយអន្លើនាងបាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអិនខេ ម៉ូលីកា ប៊ីយូធី ត្រេឌីង ឯ.ក(Nk Molika Beauty Trending Co​.Ltd) ដែលពេលនេះការរកស៊ីរបស់​នាងកាន់តែរីក​ធំឡើងៗ​ទើបធ្វើឲ្យមានមានជីវភាព​ផ្លា​ស់​ប្ដូរ​ស្ទើ​តែ៣៦០ដឺក្រេ បើប្រៀបធៀបពីមុន។ម៉ូលីកា មានផ្ទះវីឡារ​២ផ្សេង​គ្នា និងរថយន្ដទំនើបៗ​សរុប​ច្រើនជាង៦គ្រឿង ខណៈដែលការឡើងមកដល់ចំណុចនេះម៉ូលីកា ថានាង​មិន​ដែល​ភ្លេច​ប្រវត្តិ​មានដើមទុនផ្ដើមចេញត្រឹមតែ៣០០ដុល្លារ ពីការលក់ជ្រក់ជើងមាន់តាមOnline នោះទេ ហើយ​នាង​ថា​ដោយសារតែមហាជនគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់នាងកន្លងមកទើបនាងមានថ្ងៃនេះ ហេតុ​នេះនាងត្រូវតែ​បន្ដការ​ងារ​សប្បុរសធ័មទៅមុខទៀត​តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើ​បាន។​

~

~

អតីត​តារា​ចម្រៀងម៉ូលីកា ដែលបានចាប់​ដៃគ្នាជា​មួយ​តារាសម្ដែងលោកហុង មានុណ ជាង​២ឆ្នាំ​និងទទួល​បាន​ចំណងដៃកូនស្រី១ឈ្មោះនុណ ច័ន្ទម៉ូនីតា អាយុជាង​២​ឆ្នាំ នោះថាដើម្បី​ការ​ពារក្រុមហ៊ុននាងឲ្យនាង​ភាពរឹងមាំ​ថែមទៀតនាងក៍បានចុះ​បានចុះហត្ថលេខាសហការណ៍​ជាមួយ ក្រុមហ៊ុនមេធាវី អេជ អេន អេស (HSN law Group) កាលពីថ្ងៃ​សុក្រ​ទី២២ខែកក្កដាឆ្នាំ២​០​២២ រយៈពេល​១ឆ្នាំ ផងដែរ។ប៉ុន្ដែទាក់ទងគម្រោងយកកូនថែម និងពេលវេលានៃការឡើង​ឆាកតន្រ្ដីសារជាថ្មីនោះម៉ូលីកា ថា​នាងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនពពោះកូនទី២នោះទេ ខណៈ​ដែល​អា​ជីពចម្រៀងនាងនៅតែស្រលាញ់ហើយ​នៅពេល​វេលា​សមស្របនាងនឹង​ផលិតបទ​ចម្រៀងផ្ទាល់​ខ្លួន​ចេញ​នៅលើផេករបស់នាង៕

~

~

~

~

ស្រីស្អាតរ៉េត ស៊ូហ្សាណា ច្រៀងផង ដើរលេងផង ជីវិតមានន័យ

~

~

សាំងហ្គាពួរ៖តារាធ្មេញចំពើសនាងរ៉េត ស៊ូហ្សាណា បានហោះទៅដើរលេងនៅប្រទេស​សាំងហ្គាពួ​កាល​ពីថ្ងៃទី​២៤​តុលា តែនាងមិនបង្ហាញឲ្យឃើញថាបានរួមដំណើរជាមួយអ្នក​ណាខ្លះក្រៅពីឪ​ពុក​ម្ដាយនាងនោះឡើយ ខណៈ​ដែលតារារួមអាជីពភាគច្រើនពួកគេតែងតែនាំគូស្នេហ៍​ទៅ​កៀ​ក​​កើយគ្នានៅ​ក្រៅ​ស្រុក។ចំពោះ​នាងស៊ូហ្សា​ណា វិញនាងបានដាក់គោលដៅផ្ទាល់ខ្លួន​ថា​នាង​ប្រឹង​ធ្វើការ(ច្រៀង)​ផង ដើរលេងផងទើបជីវិតមានន័យ។កន្លងមកគេក៍ឃើញ​ស្រីស្រស់រូបនេះ​ធ្លាប់បានទៅដើរ​កម្សាន្ដ​នៅប្រទេសជិតខាងនៅប៉ែកអាស៊ីអាគ្នេហ៍ជាញឹក​ញាប់ផងដែរ​ដូចជា​នៅជប៉ុន និងថៃ ជា​ដើម ខណៈដែលនៅទ្វីពអ៊ឺរ៉ុបស្រីស្រស់មិនទាន់ហ៊ានចេញទៅឡើយ។

~

~

គូរបញ្ជាក់ថារ៉េត ស៊ូហ្សាណា ចាប់អាជីពចម្រៀងជាង៦ឆ្នាំនៅហង្សមាសនេះ​នាងទៅ​ណាមកណាក៍មាន​ឪពុក​ម្ដាយតាមការពារជាប្រចាំទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកទើបធ្វើឲ្យបុ្រសៗដែលចង់ឆក់ស្នេហ៍នាងនោះបរាជ័យទាំងស្រុង ព្រោះមិនអាចសាសងបាន។ប៉ុន្ដែកាលពីពាក់​កណ្ដា​ល​ឆ្នាំ២០​២០ ហ្សាណា ធ្លាប់បង្ហាញសញ្ញាមានគូស្នេហ៍​តាម​រយៈការ​កាន់ដៃប្រុសម្នាក់​ដោយបិតមុខ ហើ​យ​រហូតមកដល់ពេលនេះនាងនៅតែមិនហ៊ានបញ្ចេញ​ម្ចាស់បេះដូង​ឲ្យ​គេ​ស្គាល់​​ដដែល។

~

~

អ្វី​ដែ​ល​​គូរឲ្យកត់សម្គាល់នោះអំឡុងពេលដែលតារាជាច្រើនជួបវិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ព្រោះកូវីដផ្ទុះ​ពេក​នោះ​​នាង​ហ្សាណា បែជាមានជីវភាពហក់ឡើងទៅវិញតាមរយៈការទិញ ផ្ទះ​២​ជុងតម្លៃខ្ទង់ជាង ២០ម៉ឺនដុល្លារ និងទិញរថយន្ដម៉ាកJeep Rubicon តម្លៃ៨៧០០០ដុល្លារ​ទៀត​ផង។ការសង្ស័យ​ថានាងស៊ូហ្សាណា មានគូស្នេហ៍​នៅ​ក្រោយខ្នងហាក់ស្រាលជាងតារា​ស្រីស្អាតផ្សេងៗព្រោះ​នាង​មានគ្រួសារជាអ្នកមានជីវភាពធូធារតាំង​ពីមុន​នាងលេងសិល្បៈ ខណៈដែលមានព័តមាន​ថា​ឪពុកម្ដាយនាងធ្លាប់ព្រមានតារាវ័យ២២ឆ្នាំរូបនេះ​ថាបើនាងប៉ៈរឿង​អាស្រូវកេរ្ដិ៍នោះនឹង​ឲ្យ​ឈប់​​ពីសិល្បៈភ្លាមៗតែម្ដង។​ដោយឡែកសម្រាប់តារារួមដំបូលខ្លះ​វិញនិ​យាយការពារ​ហ្សា​ណា ថានាងត្រូវប៉ាន់ចេញច្រៀងConcerts ធំៗនិងស្ពតជាប្រចាំហេតុនេះ​ច្រៀងជិត៧ឆ្នាំ​សល់លុយ​ខ្ទង់ជិតកន្លះ​លានដុល្លារមិនចម្លែកសម្រាប់ស្រីស្អាតរូបនេះឡើយ។

~

~

ថ្វីត្បិតតែរ៉េត ស៊ូហ្សាណា ត្រូវឪពុកម្ដាយចាក់សោរជាប់មិនឲ្យប្រុសណាញ៉ែបានមែន ប៉ុន្ដែកន្លងមកគេឃើញ​នារី​ធ្មេញចំពើសរូបនេះបង្ហាញភាពស្និតស្នាលគ្នាចម្លែកជាមួយកូនកំលោះទី២លោកឧកញ៉ាព្រាប សុវត្ថិ នោះគឺបុរស​រូប​សង្ហារសុវត្ថិ មុនីនាគ រហូតមានព័តមាន​ថា​ហ្សាណា អាចនឹងក្លាយទៅជាកូនប្រសារលោកឧកញ៉ា​ទៀតផង។ការថ្លែងបែបនេះ​ព្រោះតែឪ​ពុក​ម្ដាយហ្សណា មិនហួងហែងកូនស្រីចំពោះទំនាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយមុនីនាគ នោះ​ទេ៕

~

~

~

~

~

~

~

~

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ចំអន់អ្នកសារព័ត៌មាន រឿងឲ្យលុយធីបស្រីខារ៉ាអូខេ ៥ដុល្លារ

~

~

ខេត្តបាត់ដំបង ៖ សម្ដេចហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយស្រូវពូជ ជូនប្រជាកសិករដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ នៅខេត្តបាត់ដំបង នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ បានថ្លែងបើកវង់ក្រចក និយាយរឿងសប្បាយៗ លេងសើចជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការផុសតាមបណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក របស់នារីខារ៉ាអូខេ រឿងមិនពេញចិត្តចំពោះភ្ញៀវដែលឲ្យលុយធីបពួកនាង ត្រឹម ៥ដុល្លារ ។

~

~

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានលើកឡើងទាំងសំណើចថា តាមព័ត៌មានអនឡាញពីកន្លែងនោះមក (ខារ៉ាអូខេ) ពួកអ្នកសារព័ត៌មាន តាំងពីទទួលបានអនុញ្ញាតនៅឯខេត្តសៀមរាប បានសាកល្បងចូលខារ៉ាអូខ យប់មិញ អង្គុយមួយគូៗ រួចហើយឲ្យធីបនាងៗខារ៉ាអូខេ ត្រឹមតែ ៥ដុល្លារ មានឯណា ត្រូវពួកនាងបង្ហោះហ្វេសប៊ុក ត្អូញត្អែរថា ៥ដុល្លារ មិនរួចថ្លៃកៀបសក់ផង ។

~

~

សម្តេចហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា «…ពិតមែនតែបញ្ហាវាជាបញ្ហាមួយដ៏សោកសៅសម្រាប់យើង ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនអស់សង្ឃឹម និងចាំបាច់តែដេកយំ ស្រែកយំនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែក្លាហានឡើង ដើម្បីជម្នះនូវការលំបាកដែលយើងកំពុងប្រឈមទាំងអស់គ្នានេះ សូម្បីតែខ្ញុំ ជាមួយនិងសហការី យប់មិញនេះ ក៏ (សើច) ព្រឹកឡើងសើចទៀត រឿងដីកាន់តែតូច ស្អីទៅរឿងដីកាន់តែតូច? ថ្ងៃនេះ មុននឹងនិយាយរឿងដីកាន់តែតូច ឥឡូវហ្នឹងទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាភ្លៀង វាអត់ទាន់ដាច់ទេ…។ ងាកទៅមើលពួកសារព័ត៌មាន សុទ្ធតែពួកចូលខារ៉ាអូខ យប់មិញ និយាយពីដល់ហើយ តាំងពីអនុញ្ញាតនៅឯខេត្តសៀមរាប យប់មិញគឺថាពួកនេះសាកល្បងនៅក្នុងនេះ ខ្ញុំមានអនឡាញ​ពីកន្លែងនោះមក និយាយពីអង្គុយមួយគូៗ រួចហើយ (សើច) មានឯណា ទៅឲ្យធីបគេ ត្រឹមតែ ៥ដុល្លារ ដល់តែ៥ដុល្លារ គេបង្ហោះហ្វេសប៊ុក ពឹប! គេថាណែ ៥ដុល្លារ មិនរួចថ្លៃកៀបសក់ផង (សើច) គេខំពាក់ឃ្នាបសក់ថ្លៃជាង៥ដុល្លារហ្នុងទៀត ឯងចូលទៅឱបគេមួយល្ងាច ឲ្យគេ ៥ដុល្លារម៉េចបាន (សើច) ហេ ! ពួកនេះអត់បានទេ ប៉ុន្តែប្រពន្ធៗទាំងឡាយ ប្រយ័ត្នត្រឡប់ទៅវិញទៅវ៉ៃប្តីណា (សើច)…»។

~

~

គួរបញ្ជាក់ថា ការថ្លែងលើកឡើងរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាការនិយាយបើកវង់ក្រចក ឲ្យបរិយាកាសសប្បាយរីករាយ ដើម្បីបន្លប់ទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់តែប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី គឺជារឿងដែលកើតមានពិតក្នុងសង្គម សម័យសន្តិភាព បន្ទាប់ពីមាននារីម្នាក់ ជាមេការហាងខារ៉ាអូខេមួយ បានបង្ហោះតាមគណនីហ្វេសប៊ុក ផ្ទាល់ខ្លួន រិះគន់ពួកបុរសមួយចំនួន ពីរឿងដៃមិនទូលាយ ចូលច្រៀងខារ៉ាអូខេ ឲ្យលុយធីបនារីខារ៉ាអូខេ តែ ៥ដុល្លារ និងឲ្យមេការ តែ១ម៉ឺនរៀល។ នារីរូបនោះ បានប្រាប់ទៅបុរសទាំងនោះថា បើមិនចេះចាយលុយទេ កុំចូលខារ៉ាអូខេ (KTV) ច្រៀងជំទាលនៅផ្ទះ ឱបច្របាច់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅ ព្រោះលុយ ១ម៉ឺន ២ម៉ឺនរៀល ឬ៥ដុល្លារនោះ មិនរួចថ្លៃនាងធ្វើសក់ផង។

~

~

នារីរូបស្រស់ម្នាក់ (សុំមិនបង្ហាញឈ្មោះ) បានសរសេរក្នុងគណនីបណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក របស់នាងថា «២០២២ហើយ ចូល KTV ឲ្យធីបនារី ៥ដុល្លារ មេការ ១ម៉ឺនរៀល។ បើមិនចេះចាយលុយទេ ច្រៀងស្រែកជំទាលនៅផ្ទះ ហើយឱបច្របាច់ប្រពន្ធទៅ! ១ម៉ឺន ២ម៉ឺន មិនរួចថ្លៃធីបធ្វើសក់ ជិះតាក់ស៊ីផង អ៊ីចឹងកុំឆ្ងល់ ម៉េចស្រីៗចូលចិត្តតែពួកចិនៗនោះ! ឆាវនីម៉ា ចាំចេះចាយលុយ ចាំចូល KTV »។

សូមបញ្ជាក់ថា នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១៤រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ សម្ដេចហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញសំណេះសំណាល និងផ្តល់ស្រូវពូជ ព្រមទាំងស្បៀងអាហារដល់ប្រជាកសិករដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ នៅខេត្តបាត់ដំបង ចំនួន ១១ ៥២៨គ្រួសារ។ ពិធីសំណេះសំណាលនេះ ធ្វើឡើងនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តបាត់ដំបង។

~

~

តាមរបាយការណ៍របស់លោក សុខ លូ អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានឲ្យដឹងថា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ នៅភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបង បានជួបប្រទះគ្រោះទឹកជំនន់ ដោយទឹកភ្លៀង បានប៉ះពាល់ដល់ ១៤ក្រុង ស្រុក (លើ ៩១ឃុំ-សង្កាត់ និង ៥០២ភូមិ) បណ្ដាលឱ្យរងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជន សរុបចំនួន ២៩ ៣៨៤គ្រួសារ ក្នុងនោះបានជម្លៀសប្រជាជនមកទីទួលសុវត្ថិភាព ចំនួន ១០៥១គ្រួសារ និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែង សរុប ២៩ ៣៨៤ខ្នង ខូចខាត ៣២ខ្នង ប៉ះពាល់សាលារៀន ៧៦កន្លែង មណ្ឌលសុខភាព ០៦កន្លែង វត្ត ១៩កន្លែង និងអគាររដ្ឋបាលសាធារណៈ ០៤កន្លែង។ លើសពីនេះ បណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៤៥ ៨១២ហិកតារ និងខូចខាតចំនួន ២៧ ២៣៣ហិកតារ។ ដោយឡែក តាមការពិនិត្យ និង ស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីជំនាញជាក់ស្តែង ផ្ទៃដីដែលអាចធ្វើការស្តារឡើងវិញបាន មានចំនួន ១១ ៥២៨ហិកតា ស្មើ ១១ ៥២៨គ្រួសារ និងប៉ះពាល់ដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗ មានចំនួន ៣៣ ៧៩៧ហិកតារ និងខូចខាត ១៦ ២១៩ហិកតារ។

សម្ដេចហ៊ុន សែន ថ្លែងថា សម្តេច ពិតជារីករាយដែលបានជួបបងប្អូនប្រជាកសិករ នាពេលនេះ និងបានចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលែកការលំបាកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់។ សម្តេចហ៊ុន សែន បាននាំយកនូវព្រះរាជបណ្តាំព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចម៉េ សាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដែលព្រះអង្គ តែងតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនប្រជាកសិករគ្រប់ៗរូប។

~

~

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានមានប្រសាសន៍ថា វិសាលភាពប៉ះពាល់ទឹកជំនន់ នៅឆ្នាំនេះ ធំជាងឆ្នាំ២០២០ ដូច្នេះរំពឹងថា អាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋយើង នឹងរួមគ្នាជម្នះការលំបាកដែលបង្កដោយទឹកជំនន់ នាពេលនេះ។ សម្តេច ក៏បានថ្លែងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបង ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នាពេលកន្លងទៅនេះ។

~

~

ជាងថ្មីម្តងទៀត សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានណែនាំឱ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ បន្តចែកពូជដំណាំផ្សេងៗ ជូនប្រជាកសិករដែលមិនអាចធ្វើស្រែឡើងវិញបាន និងណែនាំឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មពិចារណាផលិតពូជស្រូវ ទុកជូនប្រជាកសិករ ដើម្បីបានបង្កបង្កើនផលឡើងវិញ។ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានមានប្រសាសន៍ថា ការធ្វើកសិកម្ម មិនត្រូវធ្វើកសិកម្មបែបធម្មតានោះទេ ត្រូវរិះរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យប្រជាកសិករ មានផលចំណេញច្រើន តាមរយៈវិធីសាស្ត្រធ្វើកសិកម្មបែបទំនើប លឿនរហ័សទាន់ចិត្ត និងទទួលបានផលច្រើន។

ទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា សម្តេចហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះ មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីនោះទេ ហើយនេះជាថ្ងៃទី៤ ហើយ ដែលកម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សូម្បីតែម្នាក់។ ប៉ុន្តែទោះជាមិនមានឆ្លងថ្មីក៏ដោយ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅតែបន្តអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តន៍វិធានការនានា ដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ពីព្រោះកូវីដ មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងនោះទេ។

~

~

សម្តេចហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា មានតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មួយគត់ ដែលរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ គ្រប់កាលៈទេស: ហើយសម្តេច ក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ ជាបន្តទៀត។ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បញ្ជាក់ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តែងតែនៅជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសពេលពលរដ្ឋមានទុក្ខលំបាក គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តែងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលា៕

~

~

ជីមមីកៀកដល់ថ្ងៃរៀបការ

~

~

ភ្នំពេញ៖ ពិធីការិនីជីមមី និងអ្នកផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍លោកជីមមី បានដឹកដៃគ្នាទៅថតPre-Wedding កាលពី​ពេលថ្មីៗនេះដែលមើលទៅពួកគេពិតជាគូស្នេហ៍​ដ៍សាកសមគ្នាបំ​ផុត​ព្រោះ​កម្ពស់និងរាងរៅបានដូចគ្នា។ប៉ុន្ដែ​ទាំងជីមមី ប្រុសនិងស្រីគឺមិនទាន់ប្រាប់ទៅFan របស់ពួកគេ​ថាតើ​អ្នកទាំងពីរនឹងចូលរោងការ​នៅថ្ងៃខែឆ្នាំ​ណា​ឡើយ ។

~

~

អ្នកយកព័តមានយើងបានទូរស័ព្ទទៅកញ្ញាជីមមី កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២២ តុលា តែបែ​ជាមានបុរសម្នាក់​លើក​ជំ​នួស និងថាមិនស្គាល់ជីមមី ទៅវិញទើបមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពី​នាង​រឿងរៀបការនេះបានឡើយ។យ៉ាង​ណា​នេះ​ជាគូស្នេហ៍តារាទី២ហើយដែលបានដឹកដៃគ្នាទៅថតសម្រាប់តាំងរោងការដូចគ្នា បន្ទាប់ពីមុននេះនាងប៉ាច គីម​មួយ ក៍បាន​បណ្ដើរ​លោក​ស​យ រតនៈ ទៅថតPre-Wedding រួចរាល់អស់ទៅហើយដែរ តែគេចាំមើលថាជីមមី ឬគីម​មួយ ជា​អ្នកធ្វើកូនក្រមុំមែនទែនមុន?

~

~

ពិធីការិនីម៉េង ឃុននី ហៅជីមមី ទើបបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា​លោក​ជីមមី ទៅដើរកម្សាន្ដ​នៅ​សហររដ្ឋអាមេរិកដែលជាទឹកដី​របស់បុរសរូបសង្ហារជីមមី ធ្លាប់​រស់​នៅ​​តាំងពីតូចនោះរយៈពេលខ្លីដើម្បីជួប​សាច់​ញាត្តិខាងប្រុស ហើយពួកគេទើបតែវិល​មកវិញ​ក៍​ថត​Pre-Wedding តែម្ដងដែលនេះបញ្ជាក់ថា​ក្រុមគ្រួ​សារទាំង​សងខាងរួមទាំង​សាមីខ្លួនបាន​យល់​ស្របគ្នាអស់ទៅហើយរឿងមង្គលការរបស់ពួកគេ​ដែលអាចនឹងរៀប​ចំនៅ​ដើមឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ។គេជឿរថាជីមមី ក៍អាចនឹងរៀបការដល់ទៅ២លើកផងដែរពោល​គឺទាំង​នៅ​​ខ្មែរ​និង​អាមេរិកដូចទឹម រដ្ឋា ដែលបានការមុននាងមុននេះដែរ។ការត្រៀមគ្រងឈុត​កូនក្រ​មុំ​របស់ជីមមី នាពេល​នេះ​ក្រោយពីនាងនិងសង្សារទើប​បានប្រារពខួបស្នេហ៍គម្រប់​២ឆ្នាំកាល​ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ ផងដែរ ដែលទាំង​ក្នុង​និងក្រៅសិល្បៈបានចាត់ទុកតារា​ទាំងពីរថាគឺជាគូ​ស្នេ​ហ៍​ដ៍សាកសមគ្នាបំផុតតែម្ដង។

~

~

~

ជីមមី ស្ថិតក្នុងចំណោមពិធីការិនីទាំង៣ដួងដែលត្រូវប៉ាន់ធ្វើជាMC តាមបណ្ដារកម្មវិធី​Agency ទាំយឡាយ​ហើយ​២ដួងទៀតគឺអ្នកនាងខៀវ សានសាណា និងVJ ណាណា ដែល​តាម​ព័ត​មានថាពួកគេមានតម្លៃខ្លួនប្រហាក់​ប្រ​ហែ​លគ្នា​ពោលគឺធ្វើការអត្ថាធិប្បាយ១​កម្មវិធី​ស៊ីថ្លៃ​៥០០ដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល៣ម៉ោងចុះ។នៅតាមកម្មវិធីខ្លះគេឃើញ​ជីមមី -ជីមមី ចាប់​ដៃគ្នា​ទៀតផងទើបធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍តារា១គូនេះត្រូវប៉ាន់ដូចរៀមច្បងគង់ សុជាតិ-ជា វិបុល ដែរ៕

~

~

~

~

~

~

~

~

ស្វែងយល់រោគសញ្ញាទូទៅចំពោះអាការ:នៃការខ្វះជាតិទឹកក្នុងខ្លួននិងបង្ការ

~

~

~

កង្វះជាតិទឹក អាចកើតឡើងពេលអ្នកបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកបានពិសាចូល។ សម្រាប់មនុស្សដែលខ្វះជាតិទឹក គឺឧស្សាហ៍បែកញើស និងសូម្បីពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមក៏មិនសូវស្រួលក្នុងខ្លួនរាងថប់ៗ។ ប្រសិនបើអ្នកពិសាជាតិទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេ ឬនៅពេលអ្នកគ្រុនក្តៅ, រាគ ឬក្អួតអ្នកកាន់តែខ្វះជាតិទឹក ហើយការខ្វះគឺអាចជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗតូច មនុស្សចាស់ និងមនុស្សដែលមានជំងឺខ្លះប្រចាំកាយ។

~

~

ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្ត និងស្វែងយល់អាការ:មួយចំនួនខាងក្រោមបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្វះជាតិទឹក។

១.រោគសញ្ញាទូទៅនការខ្វះជាតិទឹកមាន៖

~

~

~

មានអារម្មណ៍ស្រេកទឹកខ្លាំង ស្ងួតមាត់ តែងតែវិលមុខ ស្លេកស្លាំង ឈឺក្បាល •ស្ងួតអណ្តាត ស្បែកស្ងួត នោមតិចជាងធម្មតា ខ្សោយតម្រងនោម ទឹកនោមប្រែពណ៌ នឹងល្អក់ជាងធម្មតា ខ្សោយពោះវៀន មានបញ្ហាទល់លាមក ឈឺពោះ និងរមួលក្រពើផងដែរ។ • ឡើងទម្ងន់៖ ញ៉ាំច្រើនជាងធម្មតា ព្រោះតែមិនសូវផឹកទឹក ធ្វើឱ្យឆាប់ឃ្លាន

~

~

២.វិធីបង្ការ និងព្យាបាលការខ្វះជាតិទឹកមាន៖

~

~

កុំពិសាកាហ្វេអ៊ីន ឬគ្រឿងស្រវឹង និងភេសជ្ជស:ដែលមានជាតិស្ករលើស ឬហ្គាស។ ពិសាវត្ថុរាវឲ្យបានច្រើនមាន ទឹក ប្រមាណ ២,៥-៣លីត្រក្នុង ១ថ្ងៃ។ ទឹកផ្លែឈើ ឬបន្លែ ផ្ទុកជាតិទឹកប្រមាណ ៨០ ទៅ ៩០ ភាគរយដែលល្អបំផុតក្នុងការបំពេញជាតិទឹកឡើងវិញ។ បន្លែ ផ្លែឈើទាំងនោះរួមមាន ឪឡឹក ក្រូច ទំពាំងបាយជូ ការ៉ុត ស្ពែកក្តោប ខាត់ណា។ ទឹកស៊ុប ឬស៊ុបរម្ងាស់ (ស៊ុបមាន់) ពិសា Gatorade ឬម៉ាកសផ្សេង សម្រាប់មនុស្សចាស់ (មុនពិសាគួរពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុន)។ ពិសា Pedialyte ឬម៉ាកសផ្សេង សម្រាប់មនុស្សកូនក្មេង (មុនពិសាគួរពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុន)។ ទឹកដោះគោស្រស់ដែលមានផ្ទុកសារធាតុខ្លាញ់តិច គឺជាជម្រើសល្អសម្រាប់យកមកបំពេញជាតិទឹក ទារក ឬក្មេង ដែលកំពុងបំបៅដោយទឹកដោះម្តាយបន្តព្រោះទឹកមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយបានល្អ។

~

~

~

~

~

~

~

តើព្រាប សុវត្ថិ អាចជួយស្រីក្មេង១ក្បាច់ទៀត​ឲ្យកាន់​តែ​ល្បី?

~

~

ភ្នំពេញ៖ព្រាប សុវត្ថិ ធ្លាប់ថតភាពយន្ដជាតួឯកបាន២រឿងមកហើយនោះគឺរឿង”នេសាទក្រពើ” និង”ធ្លាប់​ស្រ​លា​ញ់​​ខ្ញុំទេ?” អំឡុងពេលលោកនៅជាតារាហង្សមាស។ប៉ុន្ដែក្រោយព្រាប សុវត្ថិ ទៅដល់Galaxy ជាង២ឆ្នាំ​មក​នេះ​លោកសុវត្ថិ នៅមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមថតភាពយន្ដជាថ្មីនោះទេ ខណៈដែលមានព័តមានកាលពីដើមឆ្នាំ២០២២ ថា​ផលិតកម្មមួយនេះគ្រោងរុញនាងតន់ ច័ន្ទ​សី​ម៉ា ឲ្យឡើងកូដបោះពួយទៅមុខថែមទៀតនោះគឺតាម​រយៈការឲ្យ​ចាប់ដៃគូថតភាព​យន្ដជា​មួយ​លោកព្រាប សុវត្ថិ បន្ថែមពីលើអាជីពចម្រៀង។តែព័ត​មាននេះមានការប្រែប្រួល​វិញ​ក្រោ​យ​លោកព្រាប សុវត្ថិ ឡើងជាឧកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី២៩ មេសាឆ្នាំ២០២២ ព្រោះព្រាប សុវត្ថិ ចាប់​ផ្ដើមរយាល​ៗពីអាជីពចម្រៀងខ្លាំងដោយជូនកាល៣ខែទើបគេឃើញបទចម្រៀងលោកសុវត្ថិ ចេ​ញ​​បានតែ១បទប៉ុណ្ណោះ ទើបធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាអតីតតារាហង្ស​មាសរូបនេះកុំថា​ឡើ​យ​មានពេលថតកុន សូម្បីតែអាជីព​ចម្រៀង​ក៍លោកហាក់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច​ក្នុងការ​ឈាន​ទៅបញ្ចប់អាជីពនាពេលដ៍ខ្លីខាងមុខនេះដែរ។

~

~

~

ទោះជាយ៉ាងណាក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកកាសែតនាពេលកន្លងមកនេះព្រាប សុវត្ថិ បាន​ឆ្លើយ​ច្បាស់ៗថា​លោក​នៅតែចង់ថតភាពយន្ដថែមទៀត ប៉ុន្ដែលោកថាមិនអាចកំណត់បាន​ថា​តើត្រូវលេងឲ្យបានប៉ុន្មាន​រឿងសម្រាប់​អាជីពសិល្បៈរបស់លោកនោះទេគឺធ្វើទៅតាមពេលវេលា​ដែលអាចធ្វើបាន។ការបញ្ជាក់របស់លោកព្រាប សុវត្ថិ បែបនេះបានន័យថាចំពោះ​ព័តមាន​ដែលលេចឭថារូបលោក នឹងក្លាយទៅជាដៃគូភាពយន្ដរបស់នាងច័ន្ទសីម៉ា នាពេលខាង​មុខ​នេះគឺនៅតែអាចទៅរួចដដែល ហើយប្រសិនបើរឿងនោះគឺជាការពិតច្បាស់ណាស់ថាសីម៉ា នឹងកាន់តែឡើងកូដថែមមួយក្រឺតទៀតជាមិនខានដោយសារតែមានលោកឧកញ៉ាវយ៤៧ឆ្នាំរូបនេះចាំជួយរុញពីក្រោយទាំងចម្រៀងនិងភាពយន្ដ។ដោយឡែកទាក់ទងរឿង”នេសាទក្រពើ”ដែលព្រាប សុវត្ថិ ថតឲ្យហង្ស​មាស​ជាង១០ឆ្នាំទៅហើយនោះវិញ តាមព័តមានថាថៅកែផលិត​កម្មធំនោះបាន​លុប​ចោលគម្រោងដាក់​បញ្ចាំងរឿង​នោះនៅលើកញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​របស់ខ្លួន​ទៅ​ហើយ​ ដែល​តាមការសន្និដ្ឋានថាមកពីពេលនេះលោកសុវត្ថិ មិនមែន​ជាតារាហង្សមាស​តទៅ​ទៀត ហេតុ​នេះ​ផលិតកម្មចាស់មិនចង់ឡង់សេតារារបស់ផលិតកម្មគេជំនួសឡើយ។

~

~

~

ព្រាប សុវត្ថិ មិនត្រឹមតែនៅតាំងចិត្តនឹងបន្ដថតសម្ដែងភាពយន្ដតទៅទៀតនោះទេ តែ​សម្រាប់អាជីព​ចម្រៀង​លោក​ក៍ប្ដេជ្ញាថាមិនចោលអាជីពចាស់មួយនេះដែរ ដោយលោកដាក់​គោល​ការណ៍ថាច្រៀង​និងរកស៊ីឲ្យស្មើ​គ្នាតែម្ដង។តែមហាជន​កត់សម្គាល់ឃើញថាទោះជា​លោ​ក​សុវត្ថិ ថ្លែងបែបនេះក្ដី ប៉ុន្ដែសកម្មភាពសិល្បៈ​របស់​លោកបានកាត់​បន្ថយមួយ​ផ្នែកធំ​ទៅ​ហើយ ព្រោះពេលនេះលោកលេចមុខច្រើនតែទាក់ទងជំនួញ​ជាងច្រៀង​សម្ដែង​សិល្បៈ។រយៈ​ពេល​ជាង២ឆ្នាំដែលព្រាប សុវត្ថិ ឈជើងនៅGalaxy នេះដែរគេនៅតែមិនទាន់ឃើញលោក​ច្រៀ​​ងបទចម្រៀង១បទណាដែលធ្វើឲ្យកក្រើកបំផុតដូចកាលលោកនៅហង្សមាសឡើយ ទើប​ធ្វើឲ្យលោកឧកញ៉ា​សុវត្ថិ ដែលយូៗចេញច្រៀងសម្ដែងម្ដងនោះលោក​ច្រៀងតែបទចាស់​ៗស្ទើ​តែ​ទាំងស្រុង។ប៉ុន្ដែព្រាប សុវត្ថិ ហាក់​គ្មានការស្ដាយស្រណោះចំពោះ​កៅអីនៅហង្សមាស​ឡើយដែលការដើរចេញរបស់លោកពីទ្រនុំចាស់នេះ​ធ្វើឲ្យ​ហង្សមាសត្រូវរកតារាថ្មីទៅអង្គុយជំនួសលោកឧកញ៉ាស្នាយ ដល់ទៅ៤កម្មវិធីក្នុងតួនាទីជាគ្រូបង្វឹកនិង គណៈ​កម្មាការនោះគឺ Cambodian Idol ,The Voice Kids Cambodia ,Cambodian Idol Junior និងCambodian Got ’s Talent ។

~

~

មជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានមើលឃើញថាលោកព្រាប សុវត្ថិ ដែលល្បីល្បាញក្នុងអាជីព​ចម្រៀង​រយៈពេល២៥ឆ្នាំ​(១៩៩៧-២០២២) ហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ មនុស្សជំនិត​រប​ស់លោកប្រកាសប្រាប់អ្នកកាសែតថា​លោក​សុវត្ថិ មានទ្រព្យចំនួន៣០លានដុល្លារនោះ ទោះ​ជា​លោកលែង​ច្រៀ​ង​សម្ដែងក៍គ្មានហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចដែរ ព្រោះ​លោកមានមុខជំនួញផ្ទាល់​ខ្លួន​ជាបន្ដ​បន្ទាប់ទៅ​ហើ​យ​។ដោយឡែកការដែលលោកសុវត្ថិ ថាចង់​នៅតែ​ថត​ភាព​យន្ដនោះ​អាចគ្រាន់តែជាការ​ចង់​សន្សំស្នាដៃឬឯកសារទុកប៉ុណ្ណោះ មិនមែនសំដៅដល់ប្រាក់​ចំណូលពី​ការថត​កុននោះទេ ព្រោះ​នៅសល់តែជាង២ខែទៀតលោកនឹងឈានចូលវ័យ៤៨ឆ្នាំ ហេតុនេះ​បើ​ឲ្យធ្វើ​ជាតួឯក​ជាមួយតួ​ស្រីនាងច័ន្ទសីម៉ា ដែលអាយុស្មើកូនលោកនោះ​ក៍មិនសូវ​សម​ដែរ ខណៈដែលគេជឿរថាលោកសុវត្ថិ នឹងមិន​ព្រម​សម្ដែងជាតួឪពុកគេឡើយ៕

~

~

~

~

~

~

សួស វីសា ប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយលើកទី២

~

~

ភ្នំពេញ៖​តារាកូន១សួស វីសា បានវិលត្រឡប់មករកអាជីពចាស់ឡើងវិញនោះគឺការ​ថតMVបទ​ថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃ​ទី២១តុលា ក្រោយពេលនាងវិលត្រឡប់មកពីពេទ្យថៃ៤ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី​តាមដានស្ថាន​ភាព​ជំ​ងឺ​បំពង់ក​របស់​នាង។ថ្វីតិ្បតតែវីសា នៅតែបន្ដលេបថ្នាំជាប្រចាំក្ដី ប៉ុន្ដែ​ការបាត់មុខយូពេក​ពោ​ល​​គឺតាំងពីដើមខែមីនាឆ្នាំ២០២១ ដែលពេលនោះនាងកើតកូវីដ នោះ​មិនអាចឲ្យនាងបន្ដ​សម្ងំ​លាក់ខ្លួនពីឆាកតន្រ្ដីតទៅទៀតបានឡើយ ទើបពេល​នេះតារាហង្ស​មាស​ត្រូវតែច្រៀង​ផង​លេ​ប​​​ថ្នាំផងបែបនេះ។

~

~

~

~

យ៉ាងណាការសម្រុកវាយលុកទីផ្សារ​សិល្បៈ​របស់​វីសា វិញបែបនេះគឺហាក់​ដូចជាការប្រថុយមួយផងដែរ ខណៈដែលមុននេះនាងបង្ហាញ​ការ​មាន​វប្បដិសារី​ម្ដងរួចទៅ​ហើ​យថា​ដោយសារតែស្រលាញ់លុយ​ពេកទើបភ្លេចគិតដល់សុខភាព​បណ្ដាលឲ្យនាងធ្លាក់​ខ្លួន​ឈឺធ្ងន់បែបនេះ។ចំណែកលើកនេះបើជំងឺវីសា វិត្តន៍ទៅ​ធ្ងន់លើស​ដើមដោយសារតែ​នាងប្រឹងច្រៀងសម្ដែងទាំង​សុខភាពមិន​អំ​ណោយ​ផលនោះច្បាស់ជា​ធ្វើឲ្យ​នាងប្រឈមការខូចចិត្ត​ជាលើកទី២ព្រោះរឿងចង់ល្បី​ថែមទៀតនោះ​ជាមិន​ខាន។

~

~

សួស វីសា ជាតារាដែលមានសម្ថភាពមិនចាញ់ឱក សុគន្ធកញ្ញា នោះទេ ប៉ុន្ដែនាង​មិន​ដែលឈក្នុងតំ​ណែងជូរ​មុខរបស់ហង្សមាសឡើយព្រោះតែប្អូនថ្លៃថៅកែហង្សមាសនិងពេជ្រ សោភា នៅតែធ្វើបានល្អជាង។ប៉ុន្ដែវីសា ដែលក្លាយទៅជាភរិយា​លោ​កថមមី ជាង២ឆ្នាំនិង​មាន​កូនស្រី១រស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គល​នោះនាងមិនពឹងលើ​អា​ជីព​ចម្រៀងទាំង​ស្រុងនោះ​ទេ ព្រោះបង្កើតមុរបរខាងក្រៅសិល្បៈជាបន្ដបន្ទាប់ទើប​ធ្វើឲ្យប្ដី​ប្រ​ពន្ធតារា១គូនេះ​មានជីវភាព​ធូធាខ្លាំងនារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច​ជាការទិញបានផ្ទះវីឡារនិងជិះ​រថយន្ដទំនើបៗជា​ច្រើនគ្រឿង។តែវីសា ដែលកំពុងមានបញ្ហាបំពង់ករហូតរត់​ទៅពេទ្យថៃចុះឡើងៗ​នោះ​នៅមានក្ដីសុបិនធំមួយ​ទៀតនោះគឺនាងចង់ជិះរថយន្ដលំដាប់សេដ្ឋីម៉ាកRolls Royce ហេតុ​នេះ​ហើយគេចាំមើលថាតើស្វាមីនាងលោក​ប៊ុនថុល ប៊ុនថង នឹងបំ​ពេ​ញ​ក្ដីស្រម៉ៃដល់ប្រពន្ធ​លោក​បាននៅពេលណាទៅ?

~

~

ក្រៅពីសួស វីសា តារាដែលផ្ដើមចេញពីអ្នកសិល្បៈទម្រង់បុរាណមកជាអ្នក​ចម្រៀង​សម័យ​មានដូចជាលោក​ជំទាវហ៊ឹម ស៊ីវន,អ្នកនាងឱក សុគន្ធកញ្ញា,កញ្ញាចំរើន សុភ័ក្រ និងតន់ ច័ន្ទសីម៉ា ជាដើម៕

~

~

~

~

~

~

ទេព បូព្រឹក្ស ត្រៀមសម្រាលកូនតំណក់ឈាមរបស់ ងួន ចាន់ដេវីត

~

~

ភ្នំពេញ៖ ដូចការសង្ស័យមែននៅទីបំផុតតារាចម្រៀងទេព បូព្រឹក្ស ដែលចុងក្រោយនេះ​ច្រើនតែស្លៀក ពាក់ ឈុតរ៉ូបរលុងៗធ្វើឲ្យម៉ៃថានាងពោះធំ នោះទីបំផុតស្រីនិច្ច បាន​ព្រលែង​ក្បា​លពោះ​ឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញ ច្បាស់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២១តុលា ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាវបាន​ឃើញ​ថានាងកំពុងតែ​មានផ្ទៃ​ពោះពិតប្រាកដមែន។ការសម្រេចចិត្តពពោះកូនទី១ឲ្យងួន ចាន់ដេវីត របស់ស្រីនិច្ច នាពេល​នេះ​ក្រោយពីពួកគបានប្រារព ខួប ស្នេហ៍ គម្រប់៦ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី៧កញ្ញា ខណៈដែលមុន​នោះ​ដេវីត បានទិញរថយន្ដទំនើបម៉ាកEscalade ឲ្យនាងជិះ ហើយ នាង​​ឲ្យកា​ដូទៅដេវីត វិញ​មិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះគឺការពពោះកូនដំបូងនេះឯង។

~

~

~

~

~

ទេព បូព្រឹក្ស បានថ្លែងសារថា”អំណោយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃ​ អំណោយ​ដោយក្តីអំ​ណរ​ ជាក្តីប្រាថ្នាដែលកើត មាននៅក្នុងចិត្តស្រ្តីនិង​មនុស្សគ្រប់រូបដែលប្រាថ្មាក្លាយជា​មាតា​បិតាដែលពោរពេញទៅដោយក្តីមេត្តាករុណានិង​ព្រហ្មវិហារធម៌​នោះទើបបានបង្កើតជា​ឈ្មោះ​ថា​ មាតាជាព្រះ ( Goddess ) ដោយកិត្តយសក៏សូមប្រកាសពីកា​ដូពិសេសដែលពួកយើង​ខ្ញុំទទួលបានពរពីព្រះ ថា G-DEVITH បានក្លាយជា Handsome Daddy ជាផ្លូវការហើយ , ដោយ​ហេតុនេះក៏សូមចែករំលែកដំណឹងល្អនេះទៅកាន់អ្ននគាំទ្រ អ៊ុំពូមីង លោកតាលោក​យាយ ដែលតែងតែ ស្រលាញ់គាំទ្រដល់នាងខ្ញុំ ទោះជានៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដូច​នាង​ខ្ញុំក៏រីករាយនឹងចែករំលែក ដំណឹងល្អក៏ដូច ជាភាពសប្បាយរីករាយនៃយើងខ្ញុំជាមួយបងប្អូន ។ នាងខ្ញុំនឹងមាន Special M/V ដោយមានចំណងជើងថា { GODDESS } នៅក្នុងខែ វិច្ឆិកា​ ខាងមុខនេះជាមួយនឹង​ទស្សនីយភាព​ថ្មីពីនាងខ្ញុំ ។​អរគុណសម្រាប់ការស្រលាញ់ ពីបង​ប្អូន​ទាំងអស់គ្នា ។ដោយក្តីគោរព ពីយើងខ្ញុំ : ទេព បូព្រឹក្ស និង ងួន ចាន់ ដាវីត”។

~

~

តារាសិល្បៈរួមអាជីពនិងFan ទាំងបូព្រឹក្ស និងដេវីត បានអបអរសាទរគូស្នេហ៍តារា១​គូនេះ​ដែលពួកគេមានកូន ដំបូងជាមួយគ្នាសមតាមបំណង។ប៉ុន្ដែបូពឹ្រក្ស មិនទាន់​កំណត់​តើ​មាន​​កូនប៉ុន្មាននាក់ទើបនាងដឹកដៃម្ចាស់បទ ”ញីកែងជើង”រូបនេះចូលរោងការឡើយ បន្ទាប់ពី​ពួកគេ​បានថតPre-Wedding កាលពីឆ្នាំ២០១៩ នៅកោះម៉ាល់ ឌីវ៕

~

~

~

~

~

~

~

ស្រីស្អាតហ្វា ហ្វា ៖ខ្លាចទាហានអាមេរិក ប្រចណ្

~

~

ភ្នំពេញ៖ ស្រីស្រស់ហ្វា ហ្វា ដែលជាអតីតសង្សារទី៣របស់នាយចឺម នោះថ្មីៗនេះបាន​បង្ហាញរូប​កៀកកើយ​ជា​មួយលោកមេសា ជាថ្មីទើបធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាពួកគេចង់បញ្ឆេះ​ភើងស្នេហា​ឲ្យ​ឆាបឆេះសារជាថ្មីទៀតផង។ប៉ុន្ដែហ្វា ហ្វា បានថ្លែងនៅថ្ងៃជួបនាយចឺម និងអតីតសង្សារទី១​របស់លោកមេសា គឺនាងអៀ ម៉េងលិ ហៅអូនម៉ី ថតកៀកកើយគ្នាទាំង៣នាក់នោះថា”ពួក​យើង​រាប់អាន​គ្នា​ធម្មតា”។ការតាំងចិត្តរបស់ហ្វា ហ្វា ហៅស្រីយី រូប​នេះក្រោយពីនាង​ធ្លាប់បាន​ប្រាប់​អ្នក​យក​ព័តមានយើងថាបើនាងជួបនាយចឺម ដោយចៃដន្យ​គឺនៅតែនិយាយ​ស្ដីរកគ្នា​ធម្ម​តា​​គ្មាន​គុំនុំ​គុំ​គួនអ្វីទាំងអស់ ឥឡូវស្រីស្អាតពិតជាធ្វើដូចការសន្យាមែន។

~

~

~

យ៉ាងណាការបង្ហាញកាយវិការរបស់ហ្វា ហ្វា ហាក់ងាកទៅរកនាយចឺម សារជា​ថ្មីនេះ​អំ​ឡុងពេលដែលនាង​និង​ទាហានអាមេរិកលោកSanan Sithadin កំពុងតែស្វែងយល់ចិត្តគ្នារយៈ​ពេលជិត១ឆ្នាំមកហើយ​តាមរយៈការ​ទាក់​ទងគ្នាតាមOnline ជាប្រចាំ ខណៈដែលនៅ​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ លោកSithadin បានសន្យាថា​នឹង​ចុះ​​មក​ខ្មែរជួបស្រីស្អាតផ្ទាល់ដើម្បីឈាន​ទៅ​រក​ភាព​ច្បាស់​លាស់​ជាមួយគ្នា​តែម្ដង។ប៉ុន្ដែមិន​ទាន់​ទាំង​បាន​សាសងគ្នា​តាមផែនការណ៍​ផង​ស្រាប់​​តែ​​ហ្វា ហ្វា បង្ហាញភាពស្និតស្នាលជាមួយលោកមេសា ជាថ្មីទើបមានព័តមានថាទា​ហាន​អា​មេរិក​មិនសប្បាយចិត្តឡើយ ព្រោះខ្លាចស្រីយី វិលទៅរកការផ្សះផ្សារស្នេហា​ជាមួយ​នាយចឺម វិញ​​។តែគ្រាន់តែលេចឭថាហ្វា ហ្វា អាចនឹងប្រឈមរង្គោះរង្គើរស្នេហ៍ជាមួយលោក Sanan Sithadin ព្រោះនាង​ល្អូក​ល្អិនជាមួយនាយចឺម សារជាថ្មីនេះ ស្រាប់តែភ្លាមៗ​នោះ​ស្រីយី ក៍បាន​លុបរូបនាងកៀកកើយជាមួយនាយចឺម ភ្លាមៗតែម្ដងព្រោះខ្លាចគូស្នេហ៍​ថ្មី​ប្រ​ចណ្ឌ។

~

~

~

សូមបញ្ជាក់ថាហ្វា ហ្វា ធ្លាប់បានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនាយចឺម ក្រោយពីអតីតតារា​កំប្លែង​CTN រូបនេះចែកផ្លូវ​គ្នាជា​មួយសង្សារទី១ នាងអៀ ម៉េងលិ ហៅអូនម៉ី និងសង្សារទី២នាងពុធ ស្រី​ខួច ។ប៉ុន្ដែចំណងស្នេហាក្រោម​ដំបូល​តែ​១របស់ហ្វា ហ្វា -នាយចឺម បានត្រឹមតែ​រយៈ​ពេល​ជិត២ឆ្នាំពួកគេក៍ចែកផ្លូវគ្នាដើរ តែម្នាក់ៗរក្សាររឿង​សម្ងាត់មិន​ប្រាប់​ពីមូលហេតុនៃ​ការបែក​បាក់​នោះឡើយ។ដោយសារតែស្នេហ៍លើកទី១ក៍ដំបៅ​បេះដូងព្រោះ​តែស្នាដៃ​នាយ​ចឺម នោះ​ទើប​ហ្វា ហ្វា សម្រេចចិត្តសាងស្នេហ៍ថ្មី”ជួញឆ្ងាយ ប្រសើរជាងជួញជិត”វិញម្ដង តែគេចាំមើលថាតើ​ចំ​ណងស្នេហាទី២ របស់ស្រីយី ជាមួយទាហានអាមេរិកអាចឈានទៅរកជីវិតអាពាហ៍ ពិពាហ៍ បានដែរឬទេ?

~

~

~

~

~

~

~

សួស វីសាដឹងខ្លួនខុស ព្រោះស្រលាញ់លុយជុ្រល

~

~

ភ្នំពេញ៖ សួស វីសា បានហោះទៅពិនិត្យសុខភាពរបស់នាងម្ដងទៀត​នៅមន្ទីពេទ្យមួយនៅ​ប្រ​ទេ​សថៃ កាលពី​រសៀលថ្ងៃទី១៧តុលា ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពជំងឺបំពង់ករបស់នាង​ដែលឈាន​ដល់តំណាក់កាល​ត្រូវព្យា​បា​លបន្ទាន់ ព្រោះប៉ៈពាល់ដល់អាជីពចម្រៀងរបស់នាងតែម្ដង។

សួស វីសា បានថ្លែងថាដោយសារតែពីមុននាងគិតថាមិនអីទេ ហើយនៅតែបន្ដធ្វើការ​ទើប​ទៅជាធ្ងន់ធ្ង​បែប​នេះ។នាងថែមទាំងបន្ទោសខ្លួនឯងទៀត​ថាសមមុខហើយស្រ​លា​ញ់​​លុ​យ​​ពេក ដែលចង់សំដៅដល់ថា​ធ្វើការ​ទាំងឈឺមិនគិតដល់សុខភាព​ទើបធ្វើឲ្យរូបនាងទៅ​ជា​បែប​នេះ​។

~

~

~

សូមបញ្ជាក់ថាតារាហង្សមាសសួស វីសា បានទៅពិនិត្យបំពង់កម្ដងរួចមកហើយនៅ​ពេទ្យថៃ​កាលពីថ្ងៃទី១២​កញ្ញា ដែលពេលនោះនាងថាគ្រាន់តែឃើញថ្នាំគ្រូពេទ្យឲ្យលេប​ជា​ប្រ​ចាំនោះនាងមានអារម្មណ៍ថាឈឺ​ក្បាល​បាត់ទៅហើយ។ប៉ុន្ដែរាល់លើកវីសា តែងតែមានស្វាមី​នាង​លោកថមមី ចាំជួយលើកទឹកចិត្តនិងជូន​នាងទៅ​ពេទ្យ​ជាប្រចាំ​នៅពេលដែលនាងមាន​បញ្ហា​​សុខភាព។អ្វីដែលគូរឲ្យកត់សម្គាល់នោះនៅពេលដែលវីសា កំពុងព្យាបាល​ជំងឺដោយ​លេប​ថ្នាំ​ជាប្រចាំនាងក៍មិននៅសម្ងំស្ងៀមនៅផ្ទះដែរព្រោះថ្មីៗនេះនាង បានប្រកាស​ជ្រើ​ស​រើស​ក្រុមរាំ​សារជាថ្មី ដែលបញ្ជាក់ថាតារាកូន១ចង់ស្ដារមុខមាត់ក្នុងអាជីពចម្រៀងឡើងវិញ ក្រោយ​ពីតារាហង្សមាស​រូបនេះ​បាត់មុខស្ទើតែទាំងស្រុងពីឆាកតន្រ្ដីតាំងពីរូបនាងកើតកូវីដកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ២០២១ ម្លេះ។ដោយឡែក​កាល​ពីថ្ងៃទី៩តុលា វីសា បានធ្វើខួបកំណើត​គម្រប់​អា​យុ​២ឆ្នាំ​ឲ្យកូនស្រី​របស់នាងឈ្មោះថង សាម៉ូលីណា ផងដែរ​បន្ទា​ប់​ពីរូបនាងនិងលោកប៊ុនថុល ប៊ុនថង បានចាប់ដៃគ្នាជាង២ឆ្នាំហើយជីវភាពរបស់ពួកគេ​កាន់តែធូធាគូរ​ឲ្យកត់​សម្គា​ល់។

~

~

ក្រៅពីសួស វីសា ដែលកំពុងមានជំងឺបំពង់កនោះក៍នៅមានតារាវ័យក្មេង​របស់​ហង្ស​មាស​ម្នាក់ទៀតដែល​មាន​សម្ថភាពមិនចាញ់ឱក សុគន្ធកញ្ញា គឺនាងវី ឌីណែត ក៍មានជំងឺពកក ដែលរំខានដល់អាជីព​ចម្រៀងរបស់​នាង​ផងដែរ ព្រោះគ្រូពេទ្យឲ្យលេបថ្នាំអស់១ជីវិត ខណៈ​តារាល្បី២ដួងផ្សេងទៀត​ដែល​រួម​ទ្រនុំ​គឺសុគន្ធ និសា បានធូ​ស្រាលពីជំងឺក្រពះ និងពេជ្រ សោ​ភា ជាសះស្បើយពីជំងឺឈាមសស៊ី​ឈា​មក្រហម។

~

~

សួស វីសា ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាដែលជ្រើសគូស្នេហ៍​ជាតារាដូចគ្នាក្នុងនោះ​មានដូចជា​អ្នក​​នាងយក់ ថិត​រដ្ឋា,ម៉ូ​លីកា ,អែនជី ,ប៉ាច គីមមួយ និងទេព បូព្រឹក្ស ជាដើម៕

~

~

~

~

~

ស្រីស្អាតមាន សូនីតា ៖មានយីអ៊ុនស្នេហ៍

~

~

ភ្នំពេញ៖ ស្រីស្រស់មាន សូនីតា ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានារីដែលមានសំណាងព្រោះ​នាង​ដើរ​ចាយ​លុយ​និង​ក​ម្សា​​ន្ដជាច្រើនប្រទេសមកហើយទាំងនៅប៉ែកអាស៊ីនិងអ៊ឺរ៉ុប ទិញអ៊ឺវ៉ាន់​ម៉ាក​ប្រេន ប្រេន ដូចតារាបរទេស ហេតុ​នេះហើយម្ហូបបរទេសថ្លៃប៉ុណ្ណា ឲ្យតែល្បី​និង​ឆ្ងាញ់នាង​មិន​ខ្លាចនឹងភ្លក្សរសជាតិវានោះទេ។សូនីតា ថែមទាំងបាន​បង្កើតពាក្យ​ស្លោក​ប្រ​ចាំ​ខ្លួនទៀតផង​ថា​”ញាំរបស់អត់ឆ្ងាញ់ នាំខាតក្រពះ”នាងថាឲ្យតែរបស់ឆ្ងាញ់មិនដែល​រំលង​ពី​មាត់នាងឡើយ​។ប៉ុ​ន្ដែសំណួរដែលមហាជនចង់ដឹងនោះថាតើការរស់នៅដោយជីវិតបែបហ៊ឺហា និងស៊ីវីល័យ​រប​ស់សូនីតា នោះនាងរកប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងបានមកពីសិល្បៈ ឬមួយក៍​មានគូស្នេហ៍ផ្គាប់​ចិត្តក្រោយ​ខ្នង?ការ​លើក​ឡើងបែបនេះ ដោយសារតែសូនីតា មិនសម្រុក​ការ​ងារសិល្បៈ​ដោយ​សកម្មនោះទេ គឺនាងរយាលៗ​ហើយ​នីតា ធ្លាប់ប្រាប់ថាក្នុង១ឆ្នាំនាងទទួល​ថតភាពយន្ដតែ១​រឿងប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្ដែបើក្រឡេកមកមើលទ្រព្យរបស់នាងវិញ​គឺកាន់តែកើនដោយរហ័សនិងស្ថិតក្នុងចំណោមតារាវ័យក្មេងដែលមានលុយច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀតផង។

~

~

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៍ធ្លាប់លេចឭថានីតា មានមន្រ្ដីគយម្នាក់តាមស្នេហា​នាងជា​ច្រើ​ន​ឆ្នាំមកហើយ តែ​តារាសម្លេងស្រាលៗរូបនេះមិនដែលហ៊ានលាត​ត្រដាងឬបណ្ដើរគូស្នេហ៍​ជា​ចំ​ហម្ដងណា​ឡើ​យ ទើប​ធ្វើឲ្យរឿង​ស្នេហា​របស់នាងស្ថិតក្នុងភាពអាថ័​កំបាំងរហូត​ធ្លាប់លេច​ឭថាស្រី​ស្រអែម​ស្រស់រូបនេះមាន​ទាំងប្រុសទាំងស្រី​តាមស្នេហានាងក្នុងពេលតែមួយទៀតផង។តែក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកកាសែតកន្លងមកនីតា ថានាងនឹងមិនទុក​ភាព​នៅលីវយូឆ្នាំ​តទៅ​ទៀ​ត​ទេ ពោលគឺ​នឹងបញ្ចប់វាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ព្រោះវ័យ​នាងដល់​ពេល​បង្កើ​ត​គ្រួ​សារ​​ដូចមិត្ត​រួមអា​ជីព​មួយចំនួនដែលបានរៀបការដែរ។តែអ្នកណាជាស្វាមីនោះសូនីតា មិនដែលបង្ហើបប្រាប់​ឡើយ ។

~

~

តាមរយៈការពូកែតុបតែងខ្លួនប្លែកៗនារយៈពេលចុងក្រោយរបស់មាន សូនីតា មិនត្រឹម​តែធ្វើឲ្យនាងមាន​យីអ៊ុន​តែការងារសិល្បៈដោយនៅតែរក្សារបានតំណែងតួឯករហូតនោះទេ ប៉ុ​ន្ដែក៍ធ្វើឲ្យបុរស​កាន់តែច្រើនរឹតតែក្នក់​ក្នាញ់​និងរូបសម្រស់របស់នាងផងដែរ ព្រោះថាទោះជា​លេច​​ឭថានាងទំនងជាបេះដូងមិនមែននៅទំនេរក្ដី ប៉ុន្ដែការ​ជ្រើ​ស​​ផ្លូវ​លាក់មុខគូ​ស្នេហ៍វានឹង​រឹត​តែធ្វើឲ្យក្មួយស្រីរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទ រូបនេះបន្ថែមមន្ដស្នេហ៍ទ្វេដង​ក្នុងនោះ​បុ​រស​ដែល​ចង់​បាន​នាងធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តនោះមានភាគច្រើនជាមន្រ្ដីធំមួយចំនួន និងអ្នកជំនួញឆ្លង​ដែនជា​ដើម​។តែប្រសិនបើសូនីតា ជ្រើសផ្លូវ”ជួញជិត ប្រសើរជាងជួញឆ្ងាយ”នោះច្បាស់ជាលោក​គយ​ម្នាក់ដែលព្យាយាម​រាយ​អន្ទាក់ស្នេហ៍លើនាងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះមានសង្ឃឹមខ្ពស់ជាងគេជាមិនខាន។ដោយឡែក​សម្រាប់​អាជីព​សម្ដែ​ងវិញបើសូនីតា នៅតែលិបលៗមិនប្រឡូក​ឲ្យ​ពេញទំហ៊ឹងនោះទេ គេជឿរថានាងអាចនឹងពិបាក​រក្សារតំ​ណែងជាតារាស្រីជូរមុខជាមិនខាន ។

មាន សូនីតា ថ្លែងសារថា”ត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចព្រះអាទិត្យ ទោះលិចប៉ុន្មានដង​ក៍អាច​រះមក​វិញបាន”។

~

~

~

សូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីមាន សូនីតា តារាមិនទាន់រៀបការប្ដីហើយមានទ្រព្យច្រើនព្រោះ​អទិញបានផ្ទះផ្ទះ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជិះ​រថយន្ដផ្លាស់ប្ដូរជាបន្ដបន្ទាប់​នារយៈ​ពេលចុងក្រោយនេះ​មានដូច​ជា​នាង​​ថន លក្ខិណា,នី មុនីនាថ ,រ៉េត ស៊ូហ្សា​ណា និងដួង ម៉ានិច្ច ជាដើម។ចំពោះសូនីតា វិញ​ក្រៅពីត្រៀមចំណាយលុយដើរកម្សាន្ដនៅបរទេសយ៉ាង​ហោច​ណាស់ក៍១ឆ្នាំម្ដងនោះ នាងក៍​មានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន៣ផ្សេងគ្នាផងដែរនោះគឺហាងកាហ្វេ,ហាងក្រម៉ា និងកាត់​ដេ។នាង​ធ្លាប់​វាចាថានឹងយកពេលវេលាទំនេរពីការងារសិល្បៈទាំងអស់ទៅរកស៊ី ខណៈដែលទាំងការថត​ភាព​យន្ដ និងខារ៉ាអូខេ វិញគឺនាងទទួលតែសាច់រឿងនិងMV បទណាដែលនាងពេញចិត្តទើប​ព្រមថត។

~

~

គេចាំមើលថាតើស្រីស្អាតមាន សូនីតា នឹងជ្រើសផ្លូវលាក់មុខគូស្នេហ៍ជាច្រើនឆ្នាំ​ត​ទៅ​ទៀត ឬមួយក៍នាងពិត​ជា​ចង់​លាបញ្ចប់ភាពនៅលីវក្នុង​ពេលដ៍ខ្លីដើម្បីលាងជម្រះមន្ទិល​សង្ស័​យទាំងឡាយលើខ្លួន?

~

~

~

~

~

~

ស្រីលិ បង្ហាញមុខសង្សារថ្មី កងអង្គរក្ស​ ពាក់ស័ក្តិ៣

~

~

~

ភ្នំពេញ ៖ កញ្ញាអៀ ម៉េងលិ ហៅស្រីលិ បន្ទាប់ពីបានប្រកាសបែកបាក់អតីតសង្សារ ជាបុរសសង្ហាម្នាក់ មិនបានប៉ុន្មានខែផង នៅពេលនេះ ស្រីស្អាតរូបនេះ បានបង្ហាញមុខសង្សារថ្មី ជាបុរសសង្ហា និងជាមន្ត្រីអង្គរក្ស ពាក់ស័ក្តិ៣ និងជាកូនអ្នកធំទៀតផង។ ប៉ុន្តែតារាស្រីរូបស្រស់សិចស៊ីរូបនេះ បានបញ្ជាក់ថា ក្តីស្រលាញ់ពិតប្រាកដ មិនមែនត្រូវការមានលុយហ៊ឺហានោះទេ សូមត្រឹមតែស្មោះត្រង់ ផ្តល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់គ្រាន់ហើយ។

~

~

~

កញ្ញាអៀ ម៉េងលិ ហៅស្រីលិ បានបង្ហោះរូបថតកៀកកើយជាមួយបុរសជាសង្សារថ្មី ក្នុងគណនីនិងទំព័របណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក របស់នាង នៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ជាមួយសំណេរថា «ក្តីស្រលាញ់ពិតប្រាកដ មិនមែនត្រូវការមានលុយហ៊ឺហានោះទេ សូមត្រឹមតែស្មោះត្រង់ ផ្តល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅ គ្រប់គ្រាន់ហើយ»។

~

~

តាមប្រភពដែលអះអាងថា ជាអ្នកស្គាល់បុរសជាសង្សារថ្មីរបស់ស្រីលិ តាំងពីនៅរៀនជាមួយគ្នា បានឲ្យដឹងថា បុរសសង្ហាម្នាក់នេះ ជាកូនលោកធំម្នាក់ ក្នុងកងអង្គរក្សសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហើយបុរសនេះ ក៏ជាមន្ត្រីអង្គរក្សមួយរូបផងដែរ សព្វថ្ងៃពាក់ស័ក្តិ៣ ។

~

~

នៅថ្ងៃដដែលនោះ បុរសជាសង្សារថ្មីរបស់ស្រីលិ ក៏បានបង្ហោះរូបភាពដដែលនោះក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុក របស់ខ្លួនផងដែរ​ តែមិនបានសរសេរអ្វីនោះទេ ។ យ៉ាងណា មានអ្នកប្រើបណ្តាញសង្គម មួយចំនួនបានលើកឡើងថា​ ការបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ថ្មីនៅពេលនេះ អាចដើម្បីជាការប្រកាសថា ពួកគេមានម្ចាស់ចិត្តថ្មីហើយ អ្នកដទៃហាមរញ៉េរញ៉ៃ រួមទាំងអតីតសង្សារ​ គឺតារាចម្រៀងវ័យក្មេង នាយចឺម ផងដែរ។

~

~

ទោះបីជាយ៉ាងណា កញ្ញាស្រីលិ បានបញ្ជាក់ថា ទោះថ្ងៃក្រោយ មនុស្សប្រុសដែលនាងកាន់ដៃ នៅចំណុចណាក៏នាងនៅតែកាន់ដៃគេរហូត ពាក្យថាស្រលាញ់ គឺស្រលាញ់ហើយ ទោះទៅជាយ៉ាងណា ក៏នាងនៅតែស្រលាញ់។

កញ្ញាស្រីលិ បានបញ្ជាក់ថា «ខ្លាចហើយនិយាយមែន ពួកមនុស្សមួយចំនួន ទោះគេមាន ក៏គេមិនយកមកឲ្យខ្ញុំដែរ។ ខ្ញុំចង់និយាយ ទោះថ្ងៃក្រោយ មនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំកាន់ដៃហ្នឹង នៅចំណុចណា ក៏ខ្ញុំនៅតែកាន់ដៃគាត់រហូត។ ពាក្យថាស្រលាញ់ គឺស្រលាញ់ហើយ ទោះទៅជាយ៉ាងណា ក៏ខ្ញុំនៅតែស្រលាញ់»៕ ខៀវទុំ

~

~

ចងអួតគេមែនបានសង្សាសង្ហារចឹង​ ត្រៀមចិត្តអោយហេីយទៅចែរអេីយ​ ខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីគាត់នៅរៀន​ រហូលដល់ឥឡូវស័ក្តិ​៣​ កូននាក់ធំទៀត😂ដែលស្រីៗភាគច្រេីនប្រថ្នា🙏

~

~

~

ថ្ងៃនេះមានតែឆ្នាំ៣នេះដែលមានហុងស៊ុយល្អ ហើយរកលុយដុល្លារចូលផ្ទះច្រើនៗ ហេងហេង

~

~

~

~

​ភ្នំពេញ ៖ ហេង​ណាស់ ! សម្រាប់​មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​ណា​ដែល​កើត​ឆ្នាំ​ទាំង​៣​នេះ​មាន​ជូត ថោះ និង​រកា មាន​រាសី​ឡើង​ខ្ពស់​ណាស់​។​លោក​អ្នក​នឹង​មាន​អំណាច​ដ៏​លើសលប់​ដោយសារ​ព្រេងសំណាង ហើយ​មាន​គេ​ជូន​វត្ថុ​មាន​តម្លៃ​មិន​ធ្លាប់​មាន ជាមួយ​នេះ​នឹង​អាច​ក្លាយទៅជា​មនុស្ស​ដែល​មានការ​ស្ញប់ស្ញែង​ពី​ជន​ទូទៅ ។

~

~

~

ឆ្នាំជូត ៖ រាសី​ថ្ងៃនេះ​ខ្ពស់ត្រដែត ។ លោក​អ្នក​នឹង​មាន​លាភ​ដោយ​ការ​ប្រើ​សំដី​វោហារសាស្ត្រ​ទោះជា​បាន​និយាយ​ស្តី​អ្វី​ក៏​ដោយ ក៏​មានការ​គាំទ្រ​ពី​អ្នក​ដទៃ​ជា​និច្ច ហើយ​បើ​មាន​បេសកកម្ម​ត្រូវ​ទៅ​បំពេញការងារ​នៅ​ទីណា​នោះ ទោះ​ជិត​ក្តី​ឆ្ងាយ​ក្តី​ក៏​នឹង​បាន​ជោគជ័យ​ជាទី​គាប់ចិត្ត ។ បើជា​អ្នក​ប្រកប​មុខរបរ​ជំនួញ​វិញ មានការ​រីក​លូតលាស់​ទៅ​មុខជា​លំដាប់ ។ រីឯ​បញ្ហា​ស្នេហា គូស្នេហ៍​មានការ​រីករាយ​រកគ្នា​។

~

~

ឆ្នាំថោះ ៖ រាសី​ថ្ងៃនេះ​ឡើង​ខ្ពស់ ។ លោក​អ្នក​ត្រូវ​បាន​អ្នកធំ​ជឿ​ទុកចិត្ត និង​ផ្តល់​ការ​សរសើរ ឬ​តម្លើង​ឋានៈ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​មនុស្ស​ខ្សត់​ទ្រព្យ ឬ​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ប្រើ​អំណាច​រំលោភ​បំពាន​ខ្លះ​ដែរ​តែ​មិនជា​បញ្ហា​អ្វី​នោះ​ទេ ។ បើជា​អ្នក​ប្រកប​មុខរបរ​រកស៊ី​វិញ ប្រាក់​ចំណេញ​បាន​មក​សម​ស្រប​ទៅ​នឹង​ដើមទុន​ដែល​បាន​ដាក់​ចេញ ។ ឯ​បញ្ហា​ស្នេហា គូស្នេហ៍​ស្រុះស្រួល​និង​ចេះ​យល់ចិត្ត​គ្នា​ល្អ​ណាស់ ។

~

ឆ្នាំរកា ៖ រាសី​ថ្ងៃនេះ​ឡើង​ខ្ពស់ត្រដែត ។ លោក​អ្នក​នឹង​មាន​អំណាច​ដ៏​លើសលប់​ដោយសារ​ព្រេងសំណាង ហើយ​មាន​គេ​ជូន​វត្ថុ​មាន​តម្លៃ​មិន​ធ្លាប់​មាន ជាមួយ​នេះ​នឹង​អាច​ក្លាយទៅជា​មនុស្ស​ដែល​មានការ​ស្ញប់ស្ញែង​ពី​ជន​ទូទៅ ។ បើជា​អ្នក​ប្រកប​មុខរបរ​រកស៊ី​វិញ ទោះបី​ចេញ​ជួញដូរ​នៅ​ទីណា​ក្តី​មិន​ថា ជិត​ឬ​ឆ្ងាយ​ឡើយ​រមែង​បាន​សមប្រកប​ទាំងអស់ ។ រីឯ​បញ្ហា​ស្នេហា គឺ​មាន​តែ​មាន​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​នឹង​គ្នា​៕

~

~

~

~

ស្រី​ស្អាត វ​ត្តី​សា​រ៉ាវ​ឌ្ឍី ប្រាប់​ទាំង​អួល​ដើម​.​កថា «​នាង​មិន​ចូល​ចិត្ត​មនុស្ស​ប្រុស​ទេ កាល​អាយុ​៦​ឆ្នាំ​នាង​ត្រូវ​មិត្តភក្តិ​ប៉ា​បៀតបៀន​»

~

~

~

~

ភ្នំពេញ ៖ រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មក​ហើយ​ដែល Miss Grand Cambodia 2022 ដ៏​ស្រស់​ស្អាត កញ្ញា ពេជ្រ វ​ត្តី​សា​រ៉ាវ​ឌ្ឍី បាន​ចាក​ចេញពី​មាតុប្រទេស​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី តំណាង​អោយ​កម្ពុជា ចូលរួម​ប្រកួត Miss Grand International 2022​។ ហើយ​ក្នុង​ដំណើរ​ទៅ​កាន់ការ​ប្រកួត​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ Miss Grand International 2022 នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២ ខាង​មុខ​នេះ គេ​បានឃើញ​ថា មាន​បេក្ខភាព​មក​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​ជា​ច្រើន និង​បវរកញ្ញា​កម្ពុជា កញ្ញា ពេជ្រ វ​ត្តី​សា​រ៉ាវ​ឌ្ឍី បាន​និង​កំពុង​តែ​ធ្វើការ​ហ្វឹកហាត់ ក៏​ដូច​ជា​មានការ​ជួបជុំ និង ធ្វើ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​រួម​គ្នា​ផ្សេង​ៗ​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី​ផង​ដែរ​។

~

~

~

~

ដោយឡែក បើ​ក្រឡេក​មក​ដឹង​ជើ​ញ​ថា មក​ដល់​ពេល​នេះ កម្មវិធី Miss Grand International 2022 ក៏​កំពុង​តែ​ចាប់ផ្ដើម​ត្រៀម​ការ​ប្រកួត​លើ​វិញ្ញាសារ​ផ្សេង​ៗ​ជា​បណ្ដើរ​ហើយ រហូត​បាន​ឈាន​ដល់​វគ្គ​បំពាក់​ឈាង​ឱ្យ​បវរកញ្ញា​តំណាង​ប្រទេស​នីមួយ​ៗ​ហើយ​។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ អ្វី​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​មហាជន​កំពុង​តែ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ទៅ​វិញ​នោះ គឺ​ចំពោះ​ឈុត​សម្លៀក​បំពាក់​ដែល បវរកញ្ញា​កម្ពុជា ពេជ្រ វ​ត្តី​សា​រ៉ាវ​ឌ្ឍី បាន​ស្លៀក​បង្ហាញខ្លួន​ក្នុង​ដំណើរការ​កម្មវិធី​នីមួយ​ៗ​ប៉ុន្មាន​ឈុត​នា​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មកនេះ គឺ​សុទ្ធសឹងតែ​ជា​ឈុត​ច្នៃ​ឡើង​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​លេចធ្លោ​ជាប់ចិត្ត​មាន​ទាំង​សម័យ​ផង រំលេច​ដោយ​បែប​បុរាណ​ផង​នោះ​។

~

~

~

~

ជាក់ស្ដែង អ្វី​ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ស្លុតចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​ទៅ​វិញ​នោះ វ​ត្តី បាន​ធ្វើ​កិច្ច​សម្ភាសន៍​ជាមួយនឹង​គណៈកម្មការ Miss Grand International 2022 ជាមួយនឹង​ស្ថាបនិក​លោក Nawat ផង​ដែរ​។ ហើយ​ក្នុង​នោះ​មាន​ចម្លើយ​មួយ​ដែល​កញ្ញា ពេជ្រ វ​ត្តី​សា​រ៉ាវ​ឌ្ឍី បាន​និយាយ​ថា «​ខ្ញុំ​មិន​ចូល​ចិត្ត​មនុស្ស​ប្រុស​នោះ​ទេ ព្រោះ​កាល​ខ្ញុំ​នៅ​អាយុ​៦​ឆ្នាំ ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​មិត្តភក្តិ​ប៉ា​របស់ខ្ញុំ​បៀតបៀន ហើយ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​មណ្ឌលកុមារ​កំព្រា ដោយសារ​តែ​ប៉ា​របស់ខ្ញុំ​បារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព​របស់ខ្ញុំ ហើយ​ក៏​បាន​យក​ខ្ញុំ​ទៅ​ផ្ញើ​នៅ​មណ្ឌល ( ម្យ៉ាងទៀត ដោយសារ​តែ​ប៉ា​ធ្វើការ មិន​មាន​ពេល​មើល​ខ្ញុំ​អោយ​បាន​ដិត​ដល់​) ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​ធ្វើ​ឱ្យ​ខ្ញុំ​មិន​ចូល​ចិត្ត​មនុស្ស​ប្រុស​»​។

~

~

~

ក្រោយ​លឺ​ដូច្នេះ​ហើយ ក៏​មាន​អ្នកគាំទ្រ​ជា​ច្រើន​នាក់​នាំ​គ្នា​ចូល​ទៅ​ខ​មិន​លើកទឹកចិត្ត​គ្រប់​ៗ​គ្នា​បែប​នេះ​ថា «​សុំ​សរសើរ​ប្អូនស្រី​បំផុត ក្លាហាន​បំផុត បង​មាន​តែ​ពាក្យ​ថា ស៊ូ​ៗ​ណា​អូន​» «​ស្រលាញ់ ហើយ​អាណិត​ខ្លាំង​ណាស់ ស៊ូ​ៗ​មនុស្ស​ល្អ​របស់ខ្ញុំ​» «Miss grand Cambodia របស់​យើង​ឆ្នាំ​នេះ ល្បី​ខ្លាំង​ណាស់​នៅ​ក្រៅប្រទេស ជា​ពិសេស​ប្រជាជន​ថៃ​តែ​ម្ដង ចូល​ចិត្ត​នាង​ខ្លាំង​ណាស់ ខ្ញុំ​ឆែក​មើល​ផេ​ក​ធំ​ៗ​នៅ​ថៃ ផុស​រូប​នាង​សឹងតែ​រាល់ថ្ងៃ​» «​កុំ​គិត​ច្រើន​អី​ណា​អាយ​ដល ស៊ូ​ៗ​ឡើង រឹង​មាំ​ឡើង​ណា​ចែ ហ្វេ​ន​ម្នាក់​នេះ ចាំ​គាំទ្រ និង​លើកទឹកចិត្ត​ចែ​រហូត​» «​គ្រាន់តែ​លឺ​ហើយ​អាណិត​បង​ខ្លាំង​ណាស់ ខំប្រឹង​ឡើង​ណា​ចែ មនុស្ស​ល្អ​របស់ខ្ញុំ​អើយ មិច​ក៏​គេ​ហ៊ាន​ធ្វើ​បែប​នឹង​ដាក់​អ​ញ្ជឹ​ង​អាសូរ​ណាស់​»​។

~

~

~

គួរ​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា ពេជ្រ វ​ត្តី​សា​រ៉ាវ​ឌី Miss Grand Cambodia 2022 នាង​មាន​ទាំង​ព្រម ទាំង​រូប​សម្រស់ សមត្ថភាព ទេព​កោសល្យ បច្ចុប្បន្ន​នាង​មាន​អាយុ​២២​ឆ្នាំ កម្ពស់​១,៧៧​ម៉ែត្រ នាង​មាន​ទឹកដី​កំណើត​នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ ហើយ​នាង​ក៏​ធ្លាប់​ប្រឡូក​ក្នុង​អាជីព​សិល្បៈ​សម្តែង ក្នុង​តំណែង​តួឯក​ដូច​ជា​រឿង «​ប្តី​គេ​» និង​រឿង «​ខ្មោច​ខ្លឹម​ត្រាច​» ជាដើម​។ រហូត​ធ្វើ​អោយ​អ្នកលេង​បណ្តាញ​សង្គម​ជា​ច្រើន​កាន់តែ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ឡើង​ៗ ក្រោយ​ពី​នាង​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​បេក្ខភាព​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​សម្រស់ Miss Grand Cambodia 2022 ដែល​នាង​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​ជើង​ខ្លាំង និង​អាច​សាង​ភាព​លេចធ្លោរ​ជាក់​ជា​មិន​ខាន​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​ខាងលើ គឺ​នាង​អាច​នឹង​រកបាន​តំណែង​ណាមួយ​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​បាន​ជាក់​ជា​មិន​ខាន​៕

~

~

~

~

~

~

ពេជ្រ សោភា ៖នៅតែមិនច្បាស់លាស់រឿងកៅអីសំ​ខាន់​នៅហង្សមាស

~

~

~

ភ្នំពេញ៖ ពេជ្រ សោភា នៅតែមិនប្រាកដថាតំណែងនាងជាគ្រូបង្វឹក(Coach)សម្រាប់កម្មវិធីThe Voice Cambodia រដូវកាលទី៣ នាពេលខាងមុខនេះ១០០%នាងនៅតែរក្សារសុវត្ថិភាព​នោះ​ទេ ដោយនាងសម្អាងថាទាល់​តែដល់​ថ្ងៃ​កម្មវិធីថ្មីចាប់ផ្ដើមបាន​ដឹង។ការមិនច្បាស់លាស់របស់​សោ​ភា នៅពេលនេះ ខណៈដែលមានCoach និងJudge មួយចំនួនត្រូវបានថៅកែ​ហង្សមាស​ធ្វើ​​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរនារយៈពេលចុងក្រោយនេះជាបន្ដបន្ទាប់ដូចជាក្រោយព្រាប សុវត្ថិ ដើរ​ចេញពី​ហង្ស​មាសលោក​ហ្សូណូ ឡើងទៅអង្គុយកៅអីធ្វើជាCoach កម្មវិធីThe Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី​៣​,សុខ​ សីឡាលីន រ៉ាប់ររងជំនួសព្រាប សុវត្ថិ ដែរនៅកម្មវិធីCambodian Idol រដូវ​កាលទី៤ ខ​ណៈ​ដែលសួស វីសា ក៍បាត់បង់កៅអីCoach កម្មវិធីThe Voice Kids Cambodia រដូវកាល​ទី៣​ដែរ ជំនួសដោយ​ដោយ​សុគន្ធ និសា ស្របពេលពិធីការិនីចាន់ កែវនិមល បាត់​បង់តំ​ណែ​ង​​ធំដល់ទៅ២ព្រមគ្នានោះគឺMC កម្មវិធី​Cambodian Idol រដូវកាលទី៤ ធ្លាក់ទៅដៃ​នាង​ថន លក្ខិ​ណា និងThe Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី៣បាន​ទៅ​កណ្ដាប់ដៃអ្នកនាង​គង់ សុជាតិ ជា​អ្នករ៉ាបងរងជំនួស។សម្រាប់ពេជ្រ សោភា វិញក្រោយនាងបដិសេធមិនទៅ​ចូលរួមជាមួយ Galaxy កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ នោះគេជឿរថាថៅកែ​ហង្សមាសមិន​ត្រឹមតែ​មិនធ្វើការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នាងចេញនោះទេ ប៉ុន្ដែនាងអាចនឹងទទួលបានតួនាទីស្រដៀងគ្នា​នេះនៅ​កម្មវិធីថ្មីៗបន្ថែមទៀតជាមិនខាន។

~

~

~

យ៉ាងណាពេជ្រ សោភា បានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងខ្លីដល់អ្នកយកព័តមានយើងកាល​ពី​ពេលថ្មីៗនេះ​ថា”ខ្ញុំ​អត់​ទាន់ដឹងថានៅតែធ្វើជាCoach កម្មវិធីThe Voice Cambodia រដូវ​កាលទី៣ ឬយ៉ាងណានោះទេ គឺទាល់តែដល់​ថ្ងៃ​តំណើរការរដូវកាលថ្មីនោះទើបដឹងច្បាស់ ហើយអ្វីៗបានឃើញទាំងអស់គ្នា”។

~

~

~

ទោះជាពេជ្រ សោភា ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៍ចាំអ៊ុតដូចFan របស់នាងដែរជុំវិញតំណែង​ជា​Coach របស់នាងក្ដី ប៉ុន្ដែមុន​នេះ​ថៅកែហង្សមាសបានប្រគល់តំណែងធំឲ្យនាងរួចទៅ​ហើយ​ក្នុងតួនាទីជាគណៈកម្មារការBeat The Best 2022 ខណៈដែលការចាប់អាជីពចម្រៀងជាង១៧​ឆ្នាំសោភា នៅតែរក្សារតំណែងជាតារាស្រីលំដាប់ជូរមុខគេនៅផលិត​កម្មធំនេះរហូត​មកដល់​បច្ចុ​ប្បន្នហើយនាងថារយៈពេលចុងក្រោយនេះក្នុង១​សប្ដាហ៍នាងចេញច្រៀង​៥ថ្ងៃទៅ​ហើយ​។

~

~

ទោះជាយ៉ាងណាពេជ្រ សោភា ដែលនៅសល់តែជាង២ខែទៀតនាងនឹងឈាន​ចូលវ័យ​៤០​ឆ្នាំនោះនាងនៅមិន​ទាន់​ច្បាស់លាស់រឿងរៀបការគូស្នេហ៍ថ្មីជាលើកទី២ដដែល ព្រោះ​ក្រោ​យ​​នាងផ្ដាច់ស្នេហ៍លោកសក្កដា កាលពី​ចុងឆ្នាំ២០២១ ហើយភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីជាង៩ខែនេះ ស្រាប់​តែរឿងស្នេហាសោភា ស្ថិតក្នុងភាពអាថ័កំបាំង​រហូតធ្វើឲ្យ​អ្នក​ខ្លះសង្ស័យថានាងបាន​ចែកផ្លូវ​ជាមួ​យ​​ប្រុសរូបសង្ហារដែលនាងចាត់ទុកថាជាព្រះ​យេស៊ូគ្រិស្ទប្រទានឲ្យនោះ​ទៀតផង៕

~

~

~

~

~

~

ពេជ្រ សូលីកា ៖បានថ្មីចោលចាស់?

~

~

ភ្នំពេញ៖ អ្នកមេម៉ាយគង់ ស្រីពេជ្រ ហៅពេជ្រ សូលីកា រកបានដៃគូថ្មីក្រោយចែកផ្លូវគូដណ្ដឹង​នោះគឺតារាលេង​ម៉ូដសាក់កូនមន្រ្ដីធំផ្កាយ២លោកថុល សុភិទិ ដែលពួកគេបានចេញច្រៀង​តាមក្លឹបកម្សាន្ដនានា ជាបន្ដបន្ទាប់​ហើយសូលីកា ហៅភិទិ ថាជាកំលោះ”ពេញនិយម”។​ការ​ដែល​សូលីកា ចាប់ដៃលោកភិទិ នៅពេលនេះ​ធ្វើឲ្យ​នាងរយាលៗពីដៃគូចាស់លោកនីកូ ខណៈ​ដែលអ្នកតាមដានសកម្មភាពសិល្បៈរបស់សូលីកា និងភិទិ នៅតែ​ចាត់ទុកថាមើលទៅពួក​គេ​ហាក់ស្និតស្នាលគ្នាដូចជាគូសង្សារដដែល ព្រោះពេលសមភ្លេងជូនកាល​ច្រៀងមី​ក្រូហ្វូន​​តែ​មួយដើមរួមគ្នា​​​ទៀតផង ដែលមើលទៅពួកគេយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់។

~

~

ថ្វីត្បិតតែពេជ្រ សូលីកា មានដៃគូទី២មែន ប៉ុន្ដែតាមព័តមានថាការថតសម្ដែងភាព​យន្ដ​របស់នាង​នៅតែហង្ស​មាសតម្រូវឲ្យចាប់ដៃគូចាស់ជាមួយនីកូ បន្ដទៀត តែទាក់ទងបទ​ចម្រៀ​ង​វិញ ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូលីកា នឹងមានសកម្មភាពច្រើនជាមួយភិទិ ជាងនីកូ ជាមិន​ខាន​។ការដែលសូលីកា ងាកទៅចាប់ដៃគូទី២នេះគេជឿរ​ថាអាជីពចម្រៀងរបស់នាង​អាចត្រូវ​បាន​គេចាប់​អា​រម្មណ៍ថែមទៀតព្រោះសកម្មភាពសិល្បៈនឹងប្រែប្រួល ព្រោះ​បើនាងធ្វើជាដៃគូនីកូ គ្រប់​ពេ​ល​នោះច្បាស់ជាគេសាំមិនខាន។

~

~

គូរបញ្ជាក់ថាពេជ្រ សូលីកា ក្រោយចែកផ្លូវជាមួយអតីតគូដណ្ដឹងលោកគឹម ហាន ដែ​លជាអណិកជនខ្មែរ​មកពី​អូស្រា្ដលីដោយបន្សល់ចំណងដៃកូនប្រុស១ជាង២ឆ្នាំនោះអ្នកមេម៉ាយកូន១ស្រួយដូចដូងដុតរូបនេះជាមុខសញ្ញានៃការតាមប្រម៉ាញ់ស្នេហ៍ពី សំណាក់​មន្រ្ដីធំៗ​មួយ​ចំនួន តែស្រីពេជ្រ បែជាស្និតស្នេហ៍តែជាមួយលោកភិទិ ជាង​គេទៅវិញទើបធ្វើ​ឲ្យ​គេ​សង្ស័​យកាន់តែច្រើនថាអ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់ចង់សាង​ស្នេហ៍ជាមួយតារាដូចគ្នាវិញ​ម្ដង។​ប៉ុន្ដែសូលីកា ធ្លាប់វាចាថានាងគ្រាន់តែជាFan របស់ភិទិ ប៉ុណ្ណោះ តែដោយសារនាងមាន​ការ​លេង​សើចជា​មួយ​កំលោះពេញនិយមនេះច្រើនពេកទើបគេច្រឡំ។

~

~

ពេជ្រ សូលីកា បានក្លាយទៅជាតារាមេម៉ាយទី៣នៅហង្សមាសបន្ទាប់ពីពេជ្រ សោភា និងសុខ ស្រីនាង តែ​ស្រីពេជ្រ ជួបវិបត្តិដួងចិត្តធំជាងគេព្រោះម្ដាយនាងអ្នកស្រីស៊ិន ស្រីនាង ជាប់គុកដល់ទៅ១២ឆ្នាំ ហើយនាង​បែកបាក់គូណ្ដឹងក្នុងពេលតែមួយទើបធ្វើឲ្យ​នាងបរាជ័យ​គម្រោង​រៀបការនៅឆ្នាំ២០២៣ ។យ៉ាងណាសូលីកា នៅតែតាំងចិត្តបន្ដអាជីពចម្រៀងទៅមុខ​ទៀត​ព្រោះនាងថាចាប់ពី​​ពេលនេះទៅត្រូវរកលុយចិញ្ចឹម​កូនផងប្អូន​ស្រីផង៕

~

~

~

~

~

~

ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…

~

~

ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…

~

~

~

ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…

~

~

~

~

ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…ទីបំផុត លទ្ធផ.លចេញហើយ ទាក់ទង ម្ចាស់ទូក និងអ្នកបើកទូក-ដ គឺត្រូវ…

~

~

~

~

~

~

ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..

~

~

ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..

~

~

~

~

ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..

~

~

~

~

~

~

ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..ឃើញសារប្តីបង្ហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ Love Riya ចូល comment យ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា..

~

~

~

~

សឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿង

~

~

~

សឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿង

~

~

~

~

~

សឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿងសឹងមិនគួរឲ្យជឿ ពេលដឹងរឿង

~

~

~

~

~

សាសា ថាគ្មានបំណងវិលរកអាជីពចម្រៀង

~

~

~

ភ្នំពេញ៖អតីតតារាចម្រៀងថោន នាងសាសា បានអះអាងថានាងគ្មានបំណងវិលមករកអាជីព​សិ​​ល្បៈរាំច្រៀង​ឡើងឆាកសារជាថ្មីឡើយ ព្រោះថាពេលនេះជាប់ដៃរកស៊ីOnline ដែលតំណើរ​ការជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ និង​បច្ចុ​ប្បន្ននាងក៍មានកូនប្រុស១ជិត៥ឆ្នាំទៀត​ទើបធ្វើឲ្យឱ​កាស​នៃ​ការ​កាន់​ក្បាលមីក្រូលែងមាន។យ៉ាងណាសាសា បានប្រាប់អ្នកយកព័តមានយើងកាលពីល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី១៣តុលា ក្នុងជំនួបនៅផ្ទះលោកករុណា ពេជ្រ នោះថាជុំវិញការ​ដាច់​អាល័យពីអាជីព​ចាស់​​នេះនាងគ្មានគូស្នេហ៍ហួង​​ហែង​​នោះទេ តែនោះជាការសម្រេចចិត្ត​របស់​នាង​ក្នុង​ការ​ដក​​ខ្លួន​ចេញពីអាជីពមួយនេះ ហើយក៍មិនមែនផ្អាកមួយរយៈនោះដែរ តែជាការឈប់​ជា​រៀង​​រហូត​​តែ​ម្ដង​។

~

~

~

សាសា ថាអំឡុងពេលដែលរូបនាងលែងឡើង​ឆាកនិងចេញ​បទថ្មីៗ​ទៀត​នៅថោន នោះ​នាងបើករកស៊ីផ្នែកCosmetic ដែលចំណាយលុយអស់​ខ្ទង់១០ម៉ឺនដុល្លារ​ឯណ្ណោះ​​តាម​រយៈការ​នាំ​យកផលិតផលពីក្រៅស្រុក​មកលក់នៅខ្មែរ​ហើយ​បើក​នៅផ្ទះ​ផ្ទាល់​ខ្លួននៅបុរី​មួយ​រហូត​មក​ដល់សព្វថ្ងៃ។នាងថាដោយសារតែឈប់ពីអាជីព​ចម្រៀងយូពេក​ទើប​មិន​​អាចចាំបាន​ថាមុនឈប់ច្រៀងនៅថោន នាងថតបានប៉ុន្មានបទឬធ្លាប់ច្រៀងឲ្យផលិត​កម្មមួយនេះ​អស់​ប៉ុន្មានឆ្នាំឡើយ។

~

~

~

សូមបញ្ជាក់ថាសាសា មុនបង្ហាញមុខតាមកម្មវិធីសិល្បៈសារជាថ្មីឡើងវិញនេះនាងក៍​ធ្លាប់​ត្រូវគេរិះគន់​ថាមាន​កូន​មុនរៀបការ និងខ្លះចោទថាស្វាមីនាងមានប្រពន្ធកូនហើយ​ទៀត​ផង ខណៈដែលកាលពីដើមខែសីហា អ្នកនាង​ប៉ែន មរកត ហៅសាសា ទើបទម្លាយរឿង​បែក​បាក់ប្ដីលោក​លោកបោយ រស្មី ជាកូនលោកឧកញ៉ាសម្បត្តិ រកស៊ី​លក់ឥត​ការ៉ូហើយ​នាងត្រូវ​អតីតប្ដីព្រមានប្ដឹង​ឡើង​តុលាការទៀតផង ទើបធ្វើឲ្យនាងក្លាយទៅជាអ្នកមេម៉ាយ​ទាំងវ័យ​ក្មេង។​កាលពី​ឆ្នាំមុន​នេះ​ដែរសាសា ក៍រងទឹកភ្នែកយំរហាម ព្រោះតែត្រូវមិត្តភក្ដិ​បោកអស់លុយ​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ។ប៉ុន្ដែ​អ្នកខ្លះបែជាថាទឹកលុយត្រឹមប៉ុណ្ណោះ មិនជាបញ្ហានោះទេសម្រាប់សាសា ព្រោះ​អំឡុងពេល​ដើរ​ចេញពីសិល្បៈនេះសាសា សល់លុយច្រើន។

~

~

~

គូរកត់សម្គាល់ថាអតីតតារាClassic និងថោនសាសា ធ្លាប់លេចឭថានាងបានកែ​ទម្រង់​មុខ ធ្វើ​ច្រមុះ ​ដើម្បីឲ្យ​មាន​ភាពកាន់តែទាក់ទាញអំឡុងពេលនាងចាប់អាជីពចម្រៀងនោះ តែ​ក្រោយ​នាងប្រេះឆាស្វាមីនិង​កូន១មក​គេឃើញ​នាង ហាក់បែកសាច់ជាង​មុនបន្ដិច។​គេជឿរ​ថាសាសា នឹងរកបានម្ចាស់ចិត្តថ្មីស្អំរបួស​ឆាប់ៗនេះ​ជាមិន​ខាន៕

~

~

~

~

~

~

~