ខ្លាចទេ?” “ខ្លាច”
“ហេតុអ្វីមិនលោតចេញ?” “អត់ហ៊ាន””ក្តៅទេ?” “ក្តៅ””លោតទៅចឹង” “ខ្ញុំខ្លាច”
“ចង់ងាប់មែន?” “អត់ចង់ទេ”ម៉េចលោតទៅ?” “ចាំបន្តិចទៀត””””””……..ខ្លួនឯងមិនព្រមកំរើកផង គ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានទេ!រស់នៅគឺត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងចង់រស់បាន ទោះមុនឬក្រោយក៏គង់តែត្រូវកំរើកខ្លួនចង់ផ្លាស់ប្តូរ ចង់ឲ្យរឹតតែប្រសើរឡើង ចង់បានការរស់នៅកាន់តែល្អគឺត្រូវតែជម្រុះការគិត និងភាពខ្ជឹលច្រអូសរបស់ខ្លួនឯងចេញ

ចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សធំជាងគេគឺ ពន្យាពេល អូសបន្លាយបញ្ហា!
ឆាកជីវិតយើងគឺឈ្នះលើការហ៊ានធ្វើប្រតិបត្តិការ ឈ្នះលើការដែលហ៊ានឈានចេញមួយចំហានដំបូងនោះឯង!ប្រភព 梦想成功学បកប្រែ សុខ គឹមទៀវ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here