តើលោកអ្នកពិតជាពិបាកក្នុងការផ្តាច់បារីមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចសាកល្បងតាមវិធីនេះបាន​ ។ នេះបើយោងតាម ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិបត្រ Alternative and Complementary Medicine បង្ហាញថា ប្រេងចម្រាញ់ពីម្រេចខ្មៅ អាចបន្ថយចំណង់បារីនៃមនុស្សដែលប្តេជ្ញាចិត្ត បញ្ឈប់ការជក់បារីបាន។

មូលហេតុគឺ ដោយសារក្លិនក្តៅឆួលនៃម្រេចខ្មៅ ត្រូវបឺតឆ្លងកាត់បំពង់ខ្យល់ ស្រដៀងនឹងអារម្មណ៍ពេលជក់បារី។ ដូច្នេះ អ្នកដែលចង់ផ្តាច់បារី អាចរកប្រេងចម្រាញ់ពីម្រេចខ្មៅ មកជ្រលក់សំឡី ហើយបឺតស្រូប មិនយូរឡើយអាចផ្តាច់បារីបាន៕

កុំភ្លេចចែករំលែកអត្តបទនេះ!