កុំភ្លេចចុចស្តាប់ណា! ពិតជាកម្សត់ណាស់ស្តាប់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវនឹងសាច់រឿងច្បាស់ជាស្រក់ទឹកនេត្រាមិនខាន ។ បទ ហេតុអ្វីអូនមានអ្នកថ្មី​ នេះច្រៀងដោយ Nak Fake និពន្ខទំនុកច្រៀងដោយ Nak Fake និងនិពន្ឋទំនុកភ្លេងដោយ ChEa Acoustic ពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ ។

ខ្លឹមសារ៖ ពេលនេះអូនមានអ្នកថ្មី ឯរូបបងរីងរៃ បានត្រឹមតែមើលថែចរណៃ ពេលនេះបងឈឺចាប់ បងពិតជាចម្បែងឯកា ហេតុអ្វីក៏វាសនាឲ្យរូបបងឈឺចាប់ឳរ៉ាព្រោះតែអូនលួចមានថ្មី តស៊ូដើម្បីគេយូរហើយ ប៉ុន្តែគេមិនដឹងពីចិត្តឡើយ ហេតុអ្វីទៅហេតុអ្វីអូនមានអ្នកថ្មី ។

ហេតុអ្វីក៏អូនលួចមានអ្នកថ្មីទុកឲ្យបងឯការីងរៃ ហេតុអ្វី ហេតុអ្វីក៏អូនដាច់ចិត្តដាច់ធម៍មេត្តាបងដឹងពីចិត្តអូនយូរហើយ ប៉ុន្តែចិត្តមិនហ៊ានវាចាព្រោះក្នុងចិត្តឈឺឳរ៉ាចាំមើលវាសនាយើងមកដល់តែពេលនេះវាបានត្រឹមគិតព្រោះអូនបានស្គាល់ជាមួយនឹងគេបងពេលនេះគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេ…..

ចុចស្តាប់វីដេអូខាងក្រោម នឹងជួយចុច Subscribe ឆាណែលម្នាក់មួយផង!

រូបតំណាង