(សុខភាព)៖ មនុស្សភាគច្រើនបានអាចរួចផុតពីជំងឺរលាកស្រោម ខួរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវាអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរយូរអង្វែងល់អាយុជីវិត។នេះជាមូលហេតុដែលចាំបាច់ដើម្បី ទទួលបានជំនួយពីគ្រូពេទ្យឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នក ឬកូនរបស់អ្នកមានរោគសញ្ញារលាកស្រោមខួរ។

វាត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណរហូតដល់មនុស្សម្នាក់ក្នុង ២ ឬ ៣នាក់ដែលរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរលាកស្រោមខួរបាក់តេរីត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយមានបញ្ហាអចិន្ដ្រៃយ៍មួយឬច្រើន។ផលវិបាក គឺមានតិចតួចណាស់ ក្រោយពីរលាកស្រោមខួរ។

ផលវិបាកមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងជំងឺរលាកស្រោមខួរច្រើនបំផុតគឺ ៖

1. ការបាត់បង់ការស្តាប់(លឺ) ដែលអាចជាផ្នែកមួយ – អ្នកដែលមានជំងឺរលាកស្រោមខួរនឹងមានការធ្វើតេស្តត្រចៀក ក្រោយពីពីរបីសប្តាហ៍ ដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាណាមួយ។
2. ការប្រកាច់ (ជំងឺឆ្កួតជ្រូក) 3. បញ្ហាជាមួយនឹងការចងចាំ និងការផ្តោតអារម្មណ៍
4. បញ្ហាចលនា និងតុល្យភាព 5. ការលំបាកក្នុងការរៀន និងបញ្ហាអាកប្បកិរិយា
6. ការបាត់បង់ចក្ខុវិស័យ ដែលអាចជាផ្នែកមួយ ឬទាំងអស់ 7. ការបាត់បង់អវយវៈ ជួនកាលចាំបាច់ត្រូវកាត់ចោល ដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាល 8. បញ្ហាឆ្អឹង និងសន្លាក់ ដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់ជាដើម9. បញ្ហាតម្រងនោម៕