៥ យ៉ាង គួរតែឆ្លៀតពេល ធ្វើក្នុង ជីវិតអ្នកខ្លះ

196

ក្នុងមួយឆាកជីវិតមនុស្ស គឺមានរឿងហេតុជាច្រើន បានកើតឡើង ហើយជីវិត មនុស្សតែងតែត្រូវបាន ឆ្លងកាត់ ទាំងភាព ល្វីង ជូរចត់ ផ្អែមល្អែម និង សប្បាយ រីករាយ។ ប៉ុន្តែក៏ មិនមែនថា មនុស្សគ្រប់គ្នា អាចទទួលបាននូវអ្វី ដែលខ្លួនប៉ង ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្លួននោះទេ ហើយមានរឿងជា ច្រើនដែលមិន អាចបានធ្វើក្នុងមួយឆាកជីវិត។ដូច្នេះប្រិយមិត្តមកមើល ១៦ យ៉ាង អ្នកគួរណាស់តែបាន ធ្វើក្នុងមួយឆាកជីវិត ដូចខាងក្រោមនេះ៖ 

១. សែ្វងរកគោលដៅជីវិតរបស់អ្នក៖ សែ្វងរកគោលដៅជីវិត គឺជារឿងជាចាំបាច់ ដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែបានធ្វើ ព្រោះប្រសិនបើអ្នកចង់ សម្រេចឲ្យបានគោល ដៅក្នុងជីវិត ហើយជឿជាក់លើផ្លូវដែលអ្នកដើរថាត្រឹមត្រូវ ពេលនោះនឹងធ្វើឲ្យ អ្នកមានសេចក្តីសុខ និង សុភមង្គលក្នុងចិត្ត អ្នកមិនខាន ។

២. ឈប់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះ ៖ អ្នកត្រូវកំនត់ថា ក្នុងជីវិតមនុស្ស គឺមិនមាន ភាពស្មើគ្នាទេ។ ហើយជីវិតតែងតែ មានពេលកើត ទុក្ខ ទោស លំបាក ហើយក៏មិនមែន នរណាកើតមក ក្លាយជាអ្នកមាន និង មានអ្វីៗសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងនោះដែរ។ តើអ្នកគួរតែជ្រើសរើស ធ្វើជាជនរង គ្រោះនៅក្នុងស្ថាន ភាពលំបាក ឬ ក៏ព្យាយាមក្រោកឈរ បន្ទាប់ពី បានដួលរួចហើយ និងបន្តដើរឆ្ពោះទៅមុខទៀត ?

៣. កុំធ្វើការប្រកែកនិងដើរចេញពីបញ្ហា ៖ បើជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវិតហើយ  រឿងដែលគួរតែធ្វើ គឺកុំប្រកែក និង ដើរចេញពីបញ្ហាឲ្យសោះ ។គឺអ្នកគួរព្យាយាម មានទំនួលខុសត្រូវលើ សកម្មភាពរបស់អ្នក និងបញ្ហានៅចំពោះមុខរបស់អ្នក ។

៤. កុំខ្ជះខ្ជាយ ពេលវេលា៖ ពេលវេលាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់។ រឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសោកស្តាយបំផុតក្នុងឆាកជីវិតនោះ គឺ មនុស្សជា ច្រើន បានចំណាយពេលវេលា ដ៏ខ្ជះខ្ជាយ និងឥតប្រយោជន៍ជាច្រើន។ ដូច្នេះប្រសិនជាអ្នកមិនចង់រស់នៅក្នុង វិប្បដិសារីក្នុងមួយឆាកជីវិតទេ អ្នកគួរតែមិនគួរធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា ក្នុងមួយឆាកជីវិត។

៥. ចាកចេញពីជីវិតដែលងាយស្រួល៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់រស់នៅដោយ គ្មានវិប្បដិសារី នោះទេ អ្នកគួរតែ ចាកចេញពីជីវិតបែបងាយ ស្រួលរបស់អ្នក ហើយព្យាយាមចូលទៅកាន់ជីវិត ដែលមានការប្រកួតប្រជែង និង រងនូវសំពាធ។ ព្រោះថាគ្មានការជោគជ័យ ណាមួយ ដែលទទួលបានដោយ  តែងតែនៅពីក្រោយគេ និងរស់នៅងាយស្រួល ហើយសុវត្ថិភាពនោះទេ។