នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកប្រាប់ថា

0
49

ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងលេចធ្លោ គួរឲ្យកត់សំគាល់ ហើយក៏បានធ្វើឲ្យ ទស្សនិកជនជាច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កំពុងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ ពិសេស រាល់បទចម្រៀងភាគច្រើន ដែលផលិតកម្មនេះបានបញ្ចេញ សុទ្ធតែពីរោះៗ និងប្លែកទាក់ទាញអារម្មណ៍ ទំាងបទមនោសញ្ចេតនា និងញាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេឃើញ លោក យឹម តាស្រង់ នាយក​គ្រប់​គ្រង​ផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក រួចប្រាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«នេះគឺជា Robot Arm Camera (ប្រភេទធំ) ដែលបងប្អូនធ្វើការ ក្នុងវិស័យ Media ធ្លាប់តែឃើញ នៅបរទេសប្រើប្រាស់ នាពេលនេះ បានបង្ហាញវត្តមានជាលើកដំបូង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយ ដោយផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានបញ្ជាទិញមក ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យចម្រៀង និងបានជួលអ្នកជំនាញពីបរទេស មកបង្ហាត់បង្រៀនផ្ទាល់ ដល់កូនខ្មែរជាច្រើននាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឱ្យមានចំណេះដឹង ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបមួយនេះ ហើយGALAXY នឹងបន្តនាំយកអ្វីថ្មីៗ មកបន្ថែមទៀត ដើម្បីរិះរកផ្លូវកែតម្រូវអ្វី ដែលនៅខ្វះខាត ដើម្បីឈានទៅរកការផលិត MV ចម្រៀងកំរិតស្តង់ដា ដ៏ពេញលេញ និងជឿជាក់ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងបណ្តាប្រទេសជឿនលឿន នានា ក្នុងវិស័យចម្រៀង។ បន្តដំណើរទៅមុខ ដោយក្តីសង្ឃឹម ហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំអស់គ្នា»។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here