រឿងខ្លីមួយពិតជាមានអត្ថន័យអប់រំល្អណាស់ដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលធ្វើការប្រកបរបររកស៊ីឆ្ងាយពីផ្ទះ។ មិនសូវជាមានពេលទៅលេងស្រុកជួបជុំអ្នកផ្ទះប៉ុន្មានទេ។ កុំឲ្យពាក្យថារវល់ រវល់ដល់ថ្នាក់ភ្លេចអ្នកផ្ទះ ភ្លេចគិតដល់អ្នកផ្ទះដែលរង់ចាំយើង បើអាចគួរឆ្លៀតពេលទៅលេងពួកគាត់។

ចង់ដឹងសាច់រឿងយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here